Dobrodošli na internet prezentaciju Pravno-poslovne škole Beograd

Ulaz u Pravno - poslovnu školu Beograd

  Pravno-poslovna škola Beograd je elitna škola koju pohađa 1480 učenika. Nalazi se u strogom centru grada u ulici Svetogorska 48. i ima dugu tradiciju, osnovana je 1845. godine.

  Pored opšteg obrazovanja omogućava se svestrano stručno obrazovanje u oblasti pravnih predmeta i društvenih nauka. Sve ove ciljeve moguće je ostvariti jer imamo talentovane učenike i obrazvane profesore. Naši profesori neprestano se stručno, pedagoški i metodološki usavršavaju i za primenu savremenih oblika nastave, jer pohađaju najaktuelnije projekte koji su akreditovani u Katalogu Ministarstva prosvete i sporta.
 
Najuspešniji učenici naše škole

Nikola NikodinovicqUčenik IV-6 odeljenja Pravno-poslovne škole Beograd koji je od strane nastavničkog veća proglašen za najboljeg učenika u školskoj 2013/2014. godini je NIKOLA NIKODINOVIĆ. Rođen je 20.7.1995. godine u Beogradu.

Nikola Nikodinović je postigao sledeće uspehe:

  • Republička nagrada kao najbolji branilac na republičkom takmičenju iz simulacije sudskog procesa,
  • Prva nagrada za izabranu temu na republičkom takmičenju iz besedništva,
  • Druga nagrada za improvizovanu besedu na republičkom takmičenju iz besedništva,
  • Član je Crvenog krsta Srbije, učestvovao je u akcijama Crvenog krsta u školi,
  • Istakao se volonterskim radom i solidarnošću,
  • Istaknut je sportista u odbojci

 


Pohvale za osvojena prva tri mesta na takmičenjima

 

Red.br
Ime i prezime Odeljenje Takmičenje
KategorijaOsvojeno mesto
1Nikola Nikodinović
IV-6Republičko takmićenje u simulaciji sudskog procesa
BranilacPrvo mesto
2Nikola Nikodinović IV-6 Republičko takmičenje u besedništvu Izabrana tema
Prvo mesto
3 Marijana Todosijević
IV-7 Republičko takmičenje u besedništvu
Izabrana tema
Drugo mesto
4Dušica Jovanović
IV-8 Republičko takmičenje u simulaciji sudskog procesa
Optuženi
Drugo mesto
5 Aleksandra Petrović I-9 Republičko takmičenje iz matematike
Prvi razred
Drugo mesto
6Milica Nedić
IV-6 Republičko takmičenje u besedništvu
Zadata tema
Treće mesto
7Nikola Nikodinović
IV-6 Republičko takmičenje u besedništvu
Improvizacija Treće mesto
8Andrija Zec
I-7 Školsko takmičenje iz merenja brzine i tačnosti
Prvi razred Prvo mesto
9Tomislav Mlađenović
II-9 Školsko takmičenje iz merenja brzine i tačnosti Drugi razred
Prvo mesto
10 Marina Šmigić III-5 Školsko takmičenje iz merenja brzine i tačnosti Treći razred
Prvo mesto
11 Nebojša Arsenović
IV-2 Školsko takmičenje iz merenja brzine i tačnosti Četvrti razred
Prvo mesto

 

 

 

 
Obaveštenje

Obaveštavam Vas da je od strane Vlade RS formirana Radna grupa za brigu i čuvanje mladih vozača i mladih učesnika u saobraćaju.

Ljubazno Vas molim da što pre date svoje predloge i zapažanja našem predsedniku Saveta roditelja Zori Dobričanin Nikodinović putem mail-a CLOAKING ili Sekretarijatu škole u vidu podneska.

 

Anketa

Po Vama najbolji smer u školi je: