Сродна слика 

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
Светогорска 48, Београд


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажурирано 29.11.2015.         Правно-пословна школа:


_________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор школе

ЈУЛИЈА ЂОРЂЕВИЋ

E-mail: direktorpps@eprosveta.rs
011/3242-511
060/456-99-37

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Помоћници директора школе

ЖЕЉКО МАЦУРА
ЛИДИЈА ЦАКИЋ

011/3242-505

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Секретар школе

МАРИЈА СИМИЋ

011/3242-513

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Секретаријат школе

НАДА КЕСИЋ, референт за ученичка питања
НИНА БАКУЛА, административни референт

011/3242-062

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Рачуноводство школе

ЗОРИЦА АНТАНАСИЈЕВИЋ, шеф рачуноводства
МИРЈАНА ЦРНОБРЊА, финансијски референт

011/3241-333

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ПП служба школе

ТАМАРА СТЕВАНОВИЋ, психолог школе
ДАЛИБОРКА ШПАНОВИЋ, педагог школе

011/3242-062

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Библиотекари школе

ДУШИЦА МАРКОВИЋ
МАРИЈА НИНКОВИЋ

011-3240-451

_________________________________________________________________________________________________________________________________