Сродна слика 

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
Светогорска 48, Београд


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Финансијски извештаји


_________________________________________________________________________________________________________________________________

Завршни рачун 2017 - одлука

Завршни рачун 2017.

Завршни рачун 2017 - контролна штампа

Финансијски план 2019 - одлука

Финансијски план 2019

Завршни рачун 2018 - одлука

Завршни рачун 2018

Завршни рачун 2018 - обрасци

_________________________________________________________________________________________________________________________________