Сродна слика 

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
Светогорска 48, Београд


 

 

 • НАСЛОВНА • ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 • ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Актуелно:


  _________________________________________________________________________________________________________________________________

  Прaвилник о јавним набавкама

  _________________________________________________________________________________________________________________________________

  Назив (опис предмета јавне набавке)

  Позив

  Конкурсна документација

  Обавештење о додели уговора

  Jавнa набавкa добара - електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/20.

   

  Одлука о додели уговора

   

  Обавештење о закљученом уговору

  Jавнa набавкa добара - извођење екскурзије, ЈН бр. 1.2.1/20.

  Одлука о додели уговора

   

  Обавештење о закљученом уговору

  Jавнa набавкa добара - електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/19

  Одлука о додели уговора

   

  Обавештење о закљученом уговору

  Jавнa набавкa услуга - извођење екскурзије,
  ЈН бр. 1.2.1/19

  Одлука о додели уговора

   

  Обавештење о закљученом уговору

  Jавнa набавкa услуга - извођење екскурзије,
  ЈН бр. 1.2.1/18

  Одлука о додели уговора

   

  Обавештење о закљученом уговору

  Jавнa набавкa услуга - извођење екскурзије,
  ЈН бр. 1.2.1/17

  Одлука о додели уговора

   

  Обавештење о закљученом уговору

  Jавнa набавкa добара - електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/17

  Одлука о додели уговора

   

  Обавештење о закљученом уговору

  Jавнa набавкa добара - електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/16

  Обавештење о додели уговора

   

  Обавештење о закљученом уговору

  Jавнa набавкa услуга - извођење екскурзије,
  ЈН бр. 1.2.1/16

  Обавештење о додели уговора

   

  Обавештење о закљученом уговору

  Jавнa набавкa радова - кречење школског објекта,
  ЈН бр. 1.3.1/16

  Обавештење о додели уговора

   

  Обавештење о закљученом уговору

  Jавнa набавкa добара - канцеларијски и школски намештај,
  ЈН бр. 1.1.2/16

  Одлука о обустави поступка

   

  Обавештење о обустави поступка