Сродна слика 

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
Светогорска 48, Београд


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажурирано 29.11.2015.         Контакт:


_________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА БЕОГРАД

СВЕТОГОРСКА 48
МАТИЧНИ БРОЈ: 07079931
ПИБ: 101514728
WWW.PPS.RS
E-mail: uprava@pps.rs

Директор Јулија Ђорђевић 060 456 99 37

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Директор школе 011/3242-511
Помоћници директора 011/3242-505
Секретар школе 011/3242-513
Педагог/психолог 011/3242-062 локал 13
Секретаријат 011/3242-062
Рачуноводство 011/3241-333
Зборница 011/3243-115
Библиотека 011/3242-451

 

e-mail: uprava@pps.rs

_________________________________________________________________________________________________________________________________