Сродна слика 

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
Светогорска 48, Београд


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажурирано 29.11.2015.         Актуелно:


_________________________________________________________________________________________________________________________________

Правни техничар - списак предмета

I
Редни број
Назив предмета
Број часова
1
Српски језик и књижевност
3
2
Енглески језик
2
3
Историја
2
4
Физичко васпитање
2
5
Математика
3
6
Рачунарство и информатика-вежбе
2
7
Физика
2
8
Хемија
2
9
Географија
2
10
Музичка уметност
1
11
Биологија
3
12
Државно уређење
2
13
Основи права
2
14
Пословна и службена кореспонденција-теорија
1
15
Пословна и службена кореспонденција-вежбе
3
Укупно
32
16
Грађанско васпитање
1
Верска настава
Укупно
33
 
II
Редни број
Назив предмета
Број часова
1
Српски језик и књижевност
3
2
Енглески језик
2
3
Социологија
2
4
Историја
2
5
Физичко васпитање
2
6
Математика
3
7
Физика
2
8
Географија
1
9
Ликовна култура
1
10
Основи права
2
11
Психологија
2
12
Латински језик
2
13
Пословна и службена кореспонденција-вежбе
2
14
Основи радног права
2
15
Биротехника
2
Укупно
30
16
Грађанско васпитање
1
Верска настава
Укупно
31
17
Настава у блоку - 15
30
     
III
Редни број
Назив предмета
Број часова
1
Српски језик и књижевност
3
2
Енглески језик
2
3
Историја
2
4
Физичко васпитање
2
5
Математика
2
6
Логика
3
7
Основи економије
3
8
Основи матичне евиденције
2
9
Пословна и службена кореспонденција-вежбе
2
10
Основи радног права
2
11
Основи правних поступака-теорија
3
12
Основи правних поступака-вежбе
1
13
Послови правног промета
2
14
Секретарско пословање-теорија
1
15
Секретарско пословање-вежбе
1
Укупно
31
16
Грађанско васпитање
1
Верска настава
Укупно
32
17
Настава у блоку - 8-11-14
30
 
IV
Редни број
Назив предмета
Број часова
1
Српски језик и књижевност
3
2
Енглески језик
2
3
Историја
2
4
Физичко васпитање
2
5
Математика
2
6
Филозофија
3
7
Устав и права грађана
1
8
Статистика
2
9
Пословна и службена кореспонденција-вежбе
2
10
Основи радног права
3
11
Основи правних поступака-теорија
3
12
Основи правних поступака-вежбе
1
13
Послови правног промета
2
14
Основи реторике и беседништва
2
Укупно
30
15
Грађанско васпитање
1
Верска настава
Укупно
31
16
Настава у блоку - 10
30
17
Настава у блоку - 11
30

_________________________________________________________________________________________________________________________________