Сродна слика 

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
Светогорска 48, Београд


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        САВЕТ РОДИТЕЉА:


_________________________________________________________________________________________________________________________________

Председник савета родитеља

ЗОРА ДОБРИЧАНИН НИКОДИНОВИЋ

_________________________________________________________________________________________________________________________________


Oдељење
Име и презиме
1
1-1
Славица Стевановић
2
1-2
Огњен Крачковић
3
1-3
Милена Потић
4
1-4
Душан Комленац
5
1-5
Кујунџић Р. Снежана
6
1-6
Сања Провиџало
7
1-7
Наташа Савић
8
1-8
Ивана Гајић
9
2-1
Гордана Обрадовић
10
2-2
Мирјана Стојановић
11
2-3
Ана Маринковић
12
2-4
Лепа Јорданова
13
2-6
Небојша Ђурић
14
2-6
Мирослав Мандић
15
2-7
Александра Церовић
16
2-8
Добричанин Никодиновић Зора
17
3-1
Валентина Воштић
18
3-2
Радмила Јоксимовић
19
3-3
Јасна Билић
20
3-4
Веско Пулетић
21
3-5
Јадранка Поповић
22
3-6
Драган Вујачић
23
3-7
Јасмина Месарић
24
3-8
Срђан Васић
25
3-9
Славица Брковић
26
4-1
Алексић Снежана
27
4-2
Брујић Милица
28
4-3
Китановић Саша
29
4-4
Милан Жарковић
30
4-5
Соковић Драгана
31
4-6
Сузана Топаловић
32
4-7
Миро Минић
33
4-8
Светлана Ристић
34
4-9
Раде Цвијетић