Сродна слика 

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
Светогорска 48, Београд


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажурирано 29.11.2015.         Задужења професора за ваннаставне активности школске 2015/2016. године:


_________________________________________________________________________________________________________________________________

Стручни актив за развој школског програма

 • Рајак Славица
 • Тамара Стевановић
 • Далиборка Шпановић
 • Виолета Ракић
 • Јасмина Бркић
 • Кнежевић-Петровић Дијана
 • Гордана Ђукић
 • Биљана Милошевић
 • Константин Борисављевић

10.Милица Љубоја

Стручни актив за развојно планирање

 • Чича Милица
 • Новаковић Маја
 • Тамара Стевановић
 • Наталија Михајловић
 • Дивна Јовчић
 • Лидија Корошец

7. представник општине
Јована Павловић

8.представник  Савета родитеља

9.представник ученичког парламента

 

Тим за самовредновање

 

1.Новаковић Маја

2.Тамара Стевановић

3.Далиборка Шпановић

4. Лидија Цакић

5.Милица Мановић

6.

Тим за развој каријере

 • Славица Рајак              
 • Наталија Танасијевић
 • Ивана Јовановић

     4.Марија Симић

      5.Катарина Мијатовић-Динић

Тим за израду годишњег плана рада школе

Јулија Ђорђевић                                       Лидија Цакић       

Далиборка Шпановић                                Жељко Мацура  

Тамара Стевановић                                    Душица Видановић

Јасмина Бркић                                            Виолета Ракић

Весна Р. Петровић                                    Лидија Зечевић

Горан Станковић

Јулија Ђорђевић                                     Лидија Цакић

Жељко Мацура         

сви чланови Педагошког колегијума

Тим за безбедност и заштиту ученика од насиља

Јулија Ђорђевић                                  Лидија Цакић

Жељко Мацура                                     Тамара Стевановић

Далиборка Шпановић                           Ирена Алиспахић
daliborkaacan@pps.rs

Љубиша Стевановић

Јована Кузманов                                   Душица Павловић

Тим за превентивно деловање против болести зависности

Тамара Стевановић        Далиборка Шпановић
daliborkaacan@pps.rs

Ивана Малопарац       Милица Мановић

Тим за појачан васпитни рад

Јулија Ђорђевић                                 Марија Нинковић

Далиборка Шпановић,                     Тамара Стевановић

Ивана Јовановић                         одељењски старешина ученика                             одељењске старешине ученика укључених у ПВР

Тим за остваривање одређених задатака,
програма или пројеката

Формира директор зависно од задатака,програма или пројеката у току школске године

Тим за праћење огледа

Александар Рибић – за банкарске службенике

Виолета Ракић – за службенике осигурања

Тим за сарадњу са ученичким парламентом

Јулија Ђорђевић                       Константин Борисављевић

Тамара Стевановић                  Светлана Бојић

Марија Јокић-Целић

Међународна сарадња

 • Јулија Ђорђевић
 • Милица Чича
 • Наташа Штурбек

Стручни Тим за инклузију

 • Тамара Стевановић                   
 • Весна Правдић
 • Далиборка Шпановић
 • одељ.старешине  ученика укључених  у инклузију
 • Биљана  Живојиновић –Брајтигам

6.  Александра Величковић

 • Дивна Јовчић

7.Александар Рибић


Разредне старешине ванредних ученика


доквалификација                   Лидија Зечевић         Нада Кесић                            

Преквалификација                 Лидија Зечевић         Нада Кесић

специјализација                     Лидија Зечевић         Нада Кесић

                    
Руководиоци Одељењских већа


први разред                                                 Наталија Танасијевић

други разред                                                Лидија Зечевић

трећи разред                                                 Слободанка Марић            

четврти разред                                        Снежана Јанчетовић-Мрђа

Руководиоци стручних већа


Стручно веће српског језика и уметности             Алиспахић Ирена

 

Стручно веће страних језика                                  Весна Петровић

 

Стручно веће друштвених наука                            Маја Новаковић

 

Стручно веће правне групе предмета                     Жарко Васић

 

Стручно веће економске групе предмета               Саша Ђукић

 

Стручно веће  природних наука, математике и информатике                           

 Душица Видановић

Стручно веће  административне групе предмета    Бојан Стојановић                                                                                               

 

Стручно веће физичког васпитања                          Милан Јандрић

 

Записничар на седници Наставничког већа            Јасмина Бркић  

Записничар на седници Педагошког колегијума    Марковић Душица

Секције


Литерарна секција и школски лист
 • Кнежевић Петровић Диана
 • Тасић Биљана

Хор

 • Шановић Сања

Реторичка секција

1. Чича Милица

 • Правдић Весна

 

Секција за правне предмете

 • Марија Јокић -Целић
 • Станковић Данијела
 • Милашиновић Бранка

 

Библиотечка секција

 • Марковић Душица

 

Драмско-рецитаторска секција

 • Aлиспахић Ирена                     

Спортска секција

 • Љубоја Милица- одбојка (, женска) и рукомет ( женски)
 • Јандрић Милан- фудбал (мушка, женска)
 • Биљана Живојиновић-   Брајтигам – пливање, стони тенис
 • Стевановић Љубиша-атлетика, кросеви,кошарка (мушки)

 

 

Историјска секција

 • Светлана Бојић
 • Илић Милица

 


Комисије за преглед педагошке документације на крају школске године
( матичне књиге,сведочанства,дневници,дипломе)

 

Одељењске старешине свих разреда

 

Професори матурантских

одељења

 

Комисија за естетско уређење зграде

 

 • Јулија ђорђевић
 • Марија Јокић-Целић

 

 • Драгиша Бушић

 

 

Комисија за формирање одељења

 

 • Јулија Ђорђевић
 • Стевановић Тамара

 

 • Шпановић Далиборка

4.Радмило Милошевић –  уношење података

 

Комисија за хуманитарне активности

 

 • Шпановић Далиборка
 • Татјана Станковић

 

 • Стевановић Тамара
 • Жељко Мацура

 

Дисциплинска комисија

 • Јулија Ђорђевић
 • Марија Нинковић
 • Тамара Стевановић

    4.Далиборка Шпановић

5.Ивана Јовановић

6.одељењски старешина ученика коме се изриче мера

Евиденција о васпитним и васптно-дисциплинским
Мерама

 

Павловић Светлана –први разред

Станица Пантић – други разред

 

Бојан Стојановић–трећи разред

Дивна Јовчић – четврти разред

 

Комисија за признавање испита

 

 • Бркић Јасмина
 • Миковић Гордана

 

 • Милић Драгана

 

 

Комисија за ослобађање ученика са часова физичког васпитања

 

 • Љубоја Милица
 • Стевановић Тамара

 

 • Шпановић Далиборка
 • Нинковић Марија

 

Комисија за прославе у  школи

 

 • Стојановић Бојан
 • Ирена Алиспахић

 

 • Антошин Невена

4.представник родитеља

 


Комисија за  сређивање архивске педагошке документације:

 • Кесић Нада
 • Вићић Љиљана

Комисија за састављање распореда испитних комисија, обрачун испита и обраду статистичких података

 • Лидија Зечевић
 • Милошевић Радмило
 • Мирјана Црнобрња

 

Комисија за избор ученика генерације

 • Јулија Ђорђевић
 • Стевановић Тамара
 • Шпановић Далиборка
 • Лидија Цакић
 • Ненад Ступар

 

Комисија за праћење наставе

 • Јулија ђорђевић
 • Шпановић Далиборка
 • Тамара Стевановић
 • Лидија Цакић

 • Жељко Мацура

Ажурирање сајта школе

1.Лидија Зечевић

2.Ана Драгановић

Настава у блоку

 • Бојан Стојановић

 

Лица задужена за контролу забране пушења

1.Гордана Ђукић

2.Лидија Цакић

3.Милошевић Биљана

 

Комисије за припрему ученика за такмичење


Такмичење из српског језика
Јасна Јанковић
Ненад Ступар

Страни језик
Милена Ђукић и Валентина Пантелић

Такмичење из књижевне олимпијаде
Јасна Јанковић
Тасић Биљана

Такмичење у рецитовању
Ирена Алиспахић
Дијана Петровић-Кнежевић

Такмичење из историје
Илић Милица
Светлана Бојић

                                         Такмичење из верске наставе                                        
Антошин Невена                                                                                                                                   

Такмичење из математике
-  предметни професори који предају

Симулација судског поступка
Марија Симић                                                                                                                        Милица      Чича                                              Татјана Станковић

Пословна и службена кореспонденција
Миливоје   Вујичић                                                        
Данијела Станковић                                                                          
Снежана Јанчетовић-Мрђа

Реторика
Чича Милица               Весна Правдић
Јасмина Бркић             Душица Павловић                                                                                  

 

                                     Такмичење из филозофије
Константин Борисављевић

                                          Дебатни клуб 
Константин Борисављевић

Ментор ученичког парламента
Константин Борисављевић

_________________________________________________________________________________________________________________________________