Контактирајте нас

Директор школе 011/3242-511

Помоћник директора 011/3242-505

Секретар школе 011/3242-513

Педагог/психолог 011/3242-062 локал 13

Секретаријат 011/3242-062

Рачуноводство 011/3241-333

Зборница 011/3243-115