Пословни администратор

Прва година

Списак предмета….

Друга година

Списак предмета….

Трећа година

Списак предмета….

Четврта година

Списак предмета….

План наставе и учења