Правно-пословни техничар

2023/2024

У овој школској години ученици су уписани на смер Правно пословни техничар по измењеном правилнику о плану и програму наставе и учења.

ПТТ општеобразовни предмети (од 2023/2024.школске године)

https://pps.rs/wp-content/uploads/2023/09/2023-2024-ППТ-ОПШТЕОБРАЗОВНИ-ПРЕДМЕТИ-1.pdf

ПТТ стручни предмети (од 2023/2024.школске године)

https://pps.rs/wp-content/uploads/2023/09/2023-2024-ППТ-СТРУЧНИ-ПРЕДМЕТИ_.pdf

Сви ученици уписани пре школске 2023/2024.године похађају наставу по плану и програму који је важио при њиховом упису.

План и програм наставе и учења за ученике уписане пре 2023/2024. школске године

https://pps.rs/wp-content/uploads/2023/09/план-наставе-и-учења-ппт.docx