пословни администатратор, четврти степен (ванредно) службеник у осигурању и банкарству, четврти степен (ванредно) правно - пословни техничар, четврти степен (ванредно) судско-административни извршитељ (специјалистичко образовање) пословни секретар  (специјалистичко...