Правно-пословна школа Београд

Повезане вести

Документа школе

Годишњи извештај школе 2022/2023 Годишњи план рада школе 2023/2024 Извештај самовредновања 2022/2023 Правилник о организацији и систематизацији послова 2023/2024 Анекс развојног плана 2022-2026 Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији послова у...