Правно-пословна школа Београд

Повезане вести

Завршни испит

Приручник за полагање матурског испита- службеник у банкарству и осигурању Приручник за полагање матурског испита-правно пословни техничар Приручник за полагање матурског испита- пословни...

Документа школе (извештаји, планови и правилници)

Годишњи извештаји школе 2022-2023.године Годишњи план рада школе 2023-2024.године Извештај о самовредновању 2022-2023.године Правилник о систематизацији и организацији послова 2023.године Анекс развојног плана 2022-2026.године Статут са изменама и...