Управа школе

Правно-пословна школа

Директор школе

ЈУЛИЈА ЂОРЂЕВИЋ

E-mail: uprava@pps.rs
011/3242-511