Правно-пословна школа

Повезане вести

Финансијски извештаји

Финансијски план за 2022. Одлука о усвајању Финансијског плана за 2022. Одлука о првој измени Финансијског плана за 2022. Одлука о измени интерног плана набавки за 2022. Одлука измене интерног плана набавке за 2022. Одлука Финансијског плана - измена 2022. - стр. 1...

Финансијски извештаји 2021

Финансијски план - одлука Финансијски план Интерни план набавки - одлука Интерни план набавки План јавних набавки - одлука План јавних...

Финансијски извештаји 2020

Завршни рачун - одлука Завршни рачун Финансијски план - одлука Финансијски план План јавних набавки - одлука План јавних набавки