Правно-пословна школа Београд

Повезане вести

Финансијски извештаји 2021

Финансијски план - одлука Финансијски план Интерни план набавки - одлука Интерни план набавки План јавних набавки - одлука План јавних...

Финансијски извештаји 2020

Завршни рачун - одлука Завршни рачун Финансијски план - одлука Финансијски план План јавних набавки - одлука План јавних набавки

Финансијски извештаји 2019

Завршни рачун - одлука Завршни рачун План јавних набавки Финансијски план 2019 - одлука Финансијски план 2019