Јавне набавке

Друга измена интерног плана набавки

Трећа измена интерног плана набавки

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА:

Измењен интерни план набавки 2022.година

Измењен интерни план набавки 2022.година

Одлука интерни план

Интерни план набавки 2021.година

Одлука- план јавних набавки

План јавних набавки 2021.година

План јавних набавки-одлука 2021.година

План ЈН 2020.година

План ЈН

Правилник. јавне набавке, интерни акт

Позив за подношење понуда

Одлука-намештај

Обавештење о обустави поступка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Кречење

Обавештење о закључењу уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор- конкурсна документација

Одлука о додели уговора-екскурзије

Обавештење о закљученим уговорима

Позив 2016.година

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору 2016.година

Обавештење о закљученом уговору 2017.година

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације

Одговор на захтев за додатним информацијама

Одговор на захтев

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука

Обавештење

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација

Јавне набавке

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив на подношење понуда

Одлука

Одлука-струја

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење

Обавештење о продужењу рока

Измена кон курсне документације

Измена к.д

Обавештење

Обавештење

Позив

Обавештење

Одлука-струја

Обавештење

Одлука-измена