Birotehničar

Редни број

1. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ

ПРВИ

ДРУГИ

ТРЕЋИ

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД

РАЗРЕД

РАЗРЕД

РАЗРЕД

РАЗР.ЧАС.НАСТ.

РАЗР.ЧАС.НАСТ.

РАЗР.ЧАС.НАСТ.

РАЗР.ЧАС.НАСТ.

Недељно

Годишње

Недељно

Годишње

Недељно

Годишње

Недељно

Годишње

Т

В

Т

В

Т

Т

Т

Т

Т

Т

1.

а) Српски језик и књижевност

3

 

111

 

3

111

3

111

3

102

2.

Српски као нематерњи језик

2

 

 

 

2

 

2

 

2

 

3.

Страни језик

2

 

74

 

2

74

2

74

2

68

4.

Социологија

 

 

 

 

 

 

2

74

 

 

5.

Историја

2

 

74

 

2

74

2

74

2

68

6.

Физичко васпитање

2

 

74

 

2

74

2

74

2

68

7.

Математика

3

 

111

 

3

111

2

74

2

68

8.

Рачунарство и информатика

 

2

 

74

 

 

 

 

 

 

9.

Физика

2

 

74

 

2

74

 

 

 

 

10.

Хемија

2

 

74

 

 

 

 

 

 

 

11.

Географија

2

 

74

 

1

37

 

 

 

 

12.

Филозофија

 

 

 

 

 

 

 

 

3

102

13.

Музичка уметност

1

 

37

 

 

 

 

 

 

 

14.

Ликовна култура

 

 

 

 

1

37

 

 

 

 

15.

Биологија

3

 

111

 

 

 

 

 

 

 

16.

Устав и права грађана

 

 

 

 

 

 

 

 

1

34


Редни број

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
(теорија, вежбе, практична настава)

ПРВИ

ДРУГИ

ТРЕЋИ

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД

РАЗРЕД

РАЗРЕД

РАЗРЕД

РАЗР.ЧАС.НАСТ.

РАЗР.ЧАС.НАСТ.

РАЗР.ЧАС.НАСТ.

РАЗР.ЧАС.НАСТ.

Недељно

Годишње

Недељно

Годишње

Недељно

Годишње

Недељно

Годишње

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

1.

Државно уређење

2

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Основи права

2

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Психологија

 

 

 

 

2

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Логика

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

111

 

 

 

 

 

5.

Основи економије

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

111

 

 

 

 

 

6.

Статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

 

7.

Основи матичне евиденције

 

 

 

 

 

 

 

 

2

74

 

 

 

 

 

 

8.

Латински језик

 

 

 

 

2

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Пословна и службена
кореспонденција

1

3

37

111

1

2

37

74

 

3

 

111

 

3

 

102

10.

Основи радног права

 

 

 

 

2

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Основи управног поступка

 

 

 

 

2

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Стенографија

 

 

 

 

1

1

37

37

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Основи реторике и беседништва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

68

 

14.

Биротехника

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

74

 

 

 

 

 

15.

Секретарско пословање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

102

 I RAZRED


1.SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

Književnost

 1. Umetnost, vrste umetnosti i izražajna sredstva
 2. Književnost kao umetnost
 3. Nauke koje proučavaju književnost
 4. Odlike narodne književnosti
 5. Odlike umetničke književnosti
 6. Lirska narodna poezija: «Sunce se devojkom ženi», «Srpska devojka»
 7. Epska narodna poezija: «Banović Strahinja», «Kneževa večera», «Dioba Jakšića», «Marko pije uz ramazan vino», «Ropstvo Janković Stojana», Boj na Mišaru
 8. Vrste i odlike narodne proze – «Djevojka brža od konja»
 9. Sumersko-vavilonska književnost-«Gilgameš» - odlomci
 10. Hebrejska književnost – Sveto pismo
 11. Helenska književnost – Homer: «Ilijada» - odlomci (I i IV pevanje)
 12. Srednjovekovna književnost – odlike
 13. Počeci pismenosti slovenskih naroda – rad Ćirila i Metodija
 14. Prvi pisani spomenici južnoslovenske kulture (Samuilov natpis, Brižanski listići, Baščanska ploča, Mirosavljevo javanđelje)
 15. Sava Nemanjić «Žitije Sv. Simeona»
 16. Jefimija – «Pohvala knezu Lazaru»
 17. Despot Stefan Lazarević – «Slovo ljubve»
 18. Humanizam i renesansa u Evropi i kod nas
 19. Frančesko Petrarka – «Kanconijer»
 20. Viljem Šekspir – «Romeo i Đulijeta»
 21. Dubrovački petrarkisti (Šiško Menčetić i Džore Držić)
 22. Marin Držić – «Novela od Stanca»
 23. Barok i klasicizam
 24. Ivan Gundulić – «Osman» - odlomci iz Lektire i Čitanke
 25. Molijer – «Tvrdica»
 26. Sofokle – «Antigona»
 27. D. Mihajlović – «Kad su cvetale tikve»

Jezik (glasovne promene)

 1. Jednačenje suglasnika po zvučnosti
 2. Jednačenje suglasnika po mestu izgovora
 3. Palatalizacija
 4. Sibilarizacija
 5. Jotovanje
 6. Prelaz L u O
 7. Nepostojano A
 8. Sažimanje suglasnika i suglasničkih grupa
 9. Morfologija – građenje reči

Literatura:

*Čitanka za 1. razred srednje škole, autori: Lj. Nikolić, B. Milić

*Lektira za 1. razred srednje škole, autor: Lj. Nikolić

*Gramatika za 1. razred, autori: Lj. Nikolić, Ž. Stanojčić

2.STRANI JEZIK

2.1. Engleski jezik

 1. My school
 2. Bullies in schools
 3. English food
 4. Two Capitals
 5. New York
 6. Who are the British
 7. American Past
 8. Vuk and Kopitar
 9. Thanksgiving Day
 10. My grandmother
 11. Cetiwe, a place where culture and history meet
 12. Jesse Owens
 13. Hlping men in need
 14. Dream of the sea
 15. My mother is a pilot
 16. Love story
 17. Spelovanje
 18. Sonetska transkripcija
 19. Množine imenica
 20. Poređenje prideva
 21. Upotreba člana
 22. Present Simple Tense
 23. Present Continious Tense
 24. Past Simple Tense
 25. Past Continious Tense
 26. Present Perfect Tense
 27. Past Perfect Tense
 28. Future Tense
 29. The Passive Voice
 30. Indirektne komande
 31. Indirektne iskazne rečenice
 32. Indirektna pitanja

33. Conversation about the text

Literatura:

*Engleski jezik za 1. razred srednje škole,

autori: Matić, Kovačević, Milosavljević

2.2. Francuski jezik

- Lekcije, čitanje, usvajanje rečnika, razumevanje teksta, odgovaranje na pitanja.

- Gramatika: Osnovna vremena indikativa Uprezent, futur simple, futur ....

- Članovi (određeni, neodređeni, pasivni)

- Negacije: Postavljanje pitanja.

Literatura:

* 1.razred Biljana Aksentijević, Danica Pavlović

2.3. Ruski jezik

Ispitna pitanja za 1.razred

Tekstovi:

1.Vstreča

2.Voda iz reki limpopo

3.Arbat,dom 53

4.Otci i deti

5.Sredna polosa

6.Olimpiiskie igri

7.Spasibo ot vceu duši

Govorne teme:

1.Razgovor o škole

2.Razgovor o tekste «Voda iz reki limpopo»

3.Razgovor o Puškine

4.Razgovor o semlje

5.Razgovor o tekste «Srednaa polosa»

6.Razgovor o sporte

7.Razgovor ob ohrane prirodi

Gramatika

1.Sušestvitelbnie

2.Glagoli dviženia

3.Deepričastie nastašego vremeni

4.Glavne členi predloženia

5.Čislitelonoe 1,2,3,4,

6.Prilagatelne

7.Mestoimenie

Literatura:

*Ruski jezik za 1.razred srednje škole, Marija Mežinski, Aleksandar Terzić,

*Gramatika ruskog jezika za srednju školu, Radmilo Marjanović

2.4. Nemački jezik

Tekstovi i gramatika

 1. Lekcija 1a (Obrada gramatičkih vežbanja uz tekst)
 2. Lekcija 2a (Glagolska vremena – aktiv – prezent, perfekt, imperfekt, futur)
 3. Lekcija 3a (Modalni glagoli)
 4. Lekcija 4a (Pridevske promne)
 5. Lekcija 5a (Upotreba člana – vežbanja)
 6. Lekcija 6a (jaki glagoli – tabela)
 7. Lekcija 7a (vremenske rečenice – sveze)

Literatura:

*Nemački jezik za 1.razred, autror: M. Toma

3.ISTORIJA

 1. Istorija kao društvena nauka i nastavni predmet
 2. Doba prvobitnih ljudskih zajednica
 3. Stari vek, robovlasnički period
 4. Osnovne odlike društva i država starog istoka
 5. Stara Grčka
 6. Uspon Makedonije. Osvajanje i stvaranje Helenističkih monarhija
 7. Stari Rim
 8. Balkanske zemlje pod rimskom vlašću. Federalni period
 9. Hrišćanstvo
 10. Vizantija u ranom srednjem veku

Literatura:

*Istorija za 1.razred gimnazije, autori: Gaćeša, Bojović

4.FIZIČKO VASPITANjE

A) Atletika:

1 - šta predstavlja atletika

2 – podela atletike

3 – trčanja (podela prema duži pruga)

4 – skokovi u atletici (podela)

5 – bacanja u atletici (podela)

B) Odbojka:

1.Broj igrača i trajanje utakmice

2.Vrste (načini) odbijanja lopte

3.Rotacija

4.Vrste udaraca u napadu

5.Izgled odbojkaškog terena

C) Košarka:

1.Broj igrača i trajanje utakmice

2.Tajm-aut

3.Šta čini osnovnu (elementarnu) košarkašku tehniku

4.Pravilo 3 sekunde

D) Rukomet:

1.Broj igrača i vreme trajanja utakmice

2.Vrste kaznenih udaraca

3.Sedmerac i kad se dosuđuje

4.Šta čini osnovnu tehniku u rukometu

E) Duvan i njegov štetan uticaj na organizam u razvoju

F) Narkomanija (njen štetan uticaj na organizam u razvoju)

Telesna higijena i sport.

5. MATEMATIKA

 1. Procenat i proporcije
 2. Racionalni algebarski izrazi
 3. Linearne jednačine i funkcija
 4. Linearne nejednačine
 5. Sličnost trouglova i primena na pravougli trougao

Literatura:

*Matematika za I razred srednje škole, autori: Despotović i dr.

6.RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

 1. Računarstvo i informatika: pojam , predmet izučavanja
 2. Informatika i društvo
 3. Istorijat razvoja računara-pomagala u računanju, kalkulatori
 4. Automatske mašine, elektromehanički računari, elektornski digitalni računari
 5. Generacije računara, personalni računari
 6. Računar i računarski sistem
 7. Sastav računarskog sistema
 8. Centralna memorija
 9. Hardverske komponente PS računara
 10. Osnovna ploča – Procesor
 11. Osnovna ploča – memorija
 12. Osnovna ploča –
 13. Slatovi
 14. Kontroleri
 15. Spoljna memorija – diskk
 16. Spoljna memroija-disketa, CD rom diskovi
 17. Monitor
 18. Tastaturaa, miš
 19. Štampač, skener
 20. Ulazni uređaji
 21. Izlazni uređaji
 22. Izlazni uređaji
 23. Ulazno-izlazni uređaji
 24. Povezivanje računarskog sistema
 25. Računarski softver – operativni sistemi, virtuelna memorija
 26. Sistemski softver, aplikativni programi
 27. Sistemski softver –
 28. Windows – grafički operativni sistem
 29. Uvod u grafičku komunikaciju elementi
 30. Rad sa aplikativnim programima
 31. Podešavanje parametara sistema
 32. Rad sa katalozima
 33. Upravljanje Windows-om
 34. Gotovi programi
 35. Korišćenje gotovih programa
 36. Tekst procesora
 37. Obrada teksta (osnovni pojmovi)
 38. Opis tastature i vrste tastature, operacije mišem.
 39. Pokretanje Word/a
 40. Zadavanje komandi u Word/u
 41. POdešavanje radnog okruženja
 42. Postavljanje i uklanjanje lenjira i linija sa alatima.
 43. Način prikaza dokumenta, postavljanje jedinica mere
 44. Priprema za pisanje teksta (orjentacija i vel. papira, margine)
 45. Podešavanje štampača
 46. Font, stil, tip, boja, vleičina....
 47. Veličina prikazanog dela dokumenta, stil paragrafa
 48. Unošenje teksta, kucanje , kretanje kroz tekst
 49. Popravljanje grešaka, snimanje dokumenta
 50. Završetak rada sa tekstom i programom
 51. Učitavanje dokumenta iz datoteke
 52. Izmene u dokumentu , označavanje
 53. Brisanje, premeštanje i kopiranje bloka
 54. Zamena teksta prekucavanjem
 55. Komande Cut I Copu ()(+ Paste)
 56. Traženje i zamena jednog teksta drugim
 57. Rad sa više dokumenata
 58. Oblikovanje teksta
 59. Formatizovanje znakova bloka i paragrafa
 60. Nabrajanje u tekstu
 61. Fusonote. Obeleđavanje stranica
 62. Početak nove strane, numeracija strana
 63. Zaglavlje i podnožje strane
 64. Rad sa tabelama, formiranje tabele u Word/u
 65. Izmene u tabeli, pravljenje okvira
 66. Efekti


7. FIZIKA

 1. Fizičke veličine i njihove jedinice
 2. Vektori. Sabiranje vektora
 3. Ravnomerno pravolinijsko kretanje
 4. Brzina
 5. Trenutna brzina. Ubrzanje.
 6. Kretanje sa stalnim ubrzanjem.
 7. Ravnomerno kružno kretanje
 8. I Njutnov zakon
 9. II Njutnov zakon
 10. III Njutnov zakon
 11. Dinamika rotacionog kretanja
 12. Njutnov zakon gravitacije, gravitaciono polje
 13. Potencijal polja
 14. Jačina polja (gravitacionog i elektrostatičkog)
 15. Elektrostatičko polje. Kulonov zakon
 16. Mehanički rad i snaga
 17. Mehanička energija
 18. Zakon održanja energije
 19. Zakon održanja impulsa
 20. Veličina i broj molekula
 21. Jednačina idealnog gasnog stanja
 22. Površinski napon
 23. Elastičnost čvrstih tela. Hukov zakon.

Literatura:

Knjiga: Fizika za I razraed srednje škole (sa zbirkom zadataka i priručnikom za lab. vežbe) Grupa od 9 autora.

8. HEMIJA

 1. Materija i supstanca
 2. Smeše
 3. Hemijski elementi i hemijska jedinjenja
 4. Hemijski simboli, formule i jednačine
 5. Relativna atomska i molekulska masa
 6. Mol. molska masa
 7. Molarna zapremina
 8. Stehiometrijski i procentni sastav jedinjenja
 9. Struktura atoma
 10. Energetski elektronski nivoi, podnivoi
 11. Atomska orbitala
 12. Elektronske konfiguracije
 13. Periodične promene svojstva atoma u periodnom sistemu (izrada i periodni zakon)
 14. Kovalentna veza
 15. Elektronegativnost i polarnost molekula
 16. Energija jonizacije
 17. Jonska veza
 18. Vodonična veza
 19. Endotermne i egzotermne reakcijie
 20. Faktori od kojih zavisi brzina hemijske reakcije i zakon o dejstvu mase
 21. Hemijska ravnoteža
 22. Le Šateljeov princip Disperzni sistemi
 23. Disperzni sistemi
 24. Kvantitativni sastav rastvora (procentna i molarna koncentracija)
 25. Rastvori elektrolita (stepen, jaki i slabi elektroliti)
 26. Arenijusova teorija kiselina i baza
 27. Protolitička teorija
 28. Konstanta disocijacije
 29. Jonski proizvod vode
 30. RH vrednost
 31. Oksido-redukcione reakcije
 32. Indikatori
 33. Hidroliza
 34. Oksido-redukcione reakcije

Literatura:

* Opšta hemija za 1. razred, grupa autora

9. GEOGRAFIJA

1. Geografski položaj Srbije i Crne Gore i njegov značaj

2. Kopnena granica Srbije iCrne Gore

3. Pojam i značaj granica

4. Opiši reljef panonske nizije

5. Reljef južnog oboda Panonskog basena

6. Reljef Rodopskog predela

7. Reljef Karpatsko-balkanskog predela

8. Planinske celine Dinarskog predela

9. Spoljni faktori i njihov uticaj na klimu Srbije i Crne Gore

10. Gde vlada i koje su odlike Kontinentalne klime?

11. Koji tipovi klime vladaju u Planinskoj regiji i kakve su im odlike

12. Odlike Jadransko-mediteranske klime

13. Prostiranje i osobine vode Jadranskog mora

14. Postanak, podela i značaj jezera

15. Reke Crnomorskog sliva

16. Reke Jadranskog i Egejskog sliva

17. Termomineralne vode Srbije i Crne Gore

18. Koje vrste tla (zemljišta) su zastupljene u Srbiji i Crnoj Gori?

19. Biljni i životinjski svet Panonske nizije

20. Biljni i životinjski svet Panonske regije

21. Biljni i životinjski svet Jadranske regije

22. Zagađivanje i zaštita šuma, zemljišta, vode i vazduha

23. Gustina naseljenosti Srbije i Crne Gore

24. Prirodni priraštaj Srbije i Crne Gore

25. Migracije stanovništva

26. Starosna i polna struktura stanovništva

27. Klasifikacija seoskih naselja

28. Tipovi i funkcija gradskih naselja

29. Sektori i delatnosti privrede

30. Poljoprivreda – razvoj i značaj

31. Prirodni i društveni uslovi za razvoj poljoprivrede

32. Mere za unapređivanje poljoprivredne proizvodnje

33. Proizvodnja žita

34. Proizvodnja povrća

35. Voćarstvo i vinogradarstvo

36. Industrijsko bilje

37. Prirodni i društveni uslovi za razvoj stočarstva

38. Grane stočarstva

39. Lov i ribolov

40. Rasprostiranje i značaj šuma

41. Prirodni i društveni uslovi za razvoj industrije

42. Podela industrije

43. Energetika Srbije i Crne Gore

44. Rudarstvo Srbije i rne Gore

45. Teška industrija Srbije i Crne Gore

46. Laka industrija Srbije i Crne Gore

47. Kopneni saobraćaj Srbije i Crne Gore

48. Vodeni saobraćaj Srbije i Crne Gore

49. Vazdušni i PTT saobraćaj

50. Trgovina Srbije i Crne Gore

51. Turizam – primorski

52. Turizam – planinski Srbije i Crne Gore

53. Turizam – banjski Srbije i Crne Gore

54. Spomenici kulture i turistička mesta Srbije i Crne Gore

Literatura:

* Geografija za 1. i 2. razred srednje škole, autor: Dragan Rodić

* Geografska karta Srbije i Crne Gore

*Školski Atlas

10. MUZIČKA UMETNOST

 1. Oblici apsolutne muzike
 2. Oblici duhovne muzike
 3. Oblici svetovne muzike
 4. Muzika u antičkoj Grčkoj
 5. Muzika srednjeg veka do 11. veka
 6. Rani oblici višeglasja
 7. Opšte karakteristike renesanse
 8. Muzika 16. veka u Italiji – Palestina
 9. Reformacija – Orlando Di Laso
 10. Opšte karakteristike baroka – instrumentalna muzika
 11. Opšte karakteristike baroka – vokalno-instrumentalna muzika
 12. Muzika G.F. Hendla
 13. Muzika J.S. Baha
 14. Opšte karakteristike klasike
 15. Muzika V.A. Mocarta
 16. Muzika L.V. Betovena
 17. Opšte karakteristike romantizma – Šubert
 18. Programska muzika Berlioza
 19. Opera u 19. veku Đ. Verdi
 20. Opera u 19. veku R. Vagner
 21. Nacionalna škola Rusije – ruska petorka
 22. Nacionalna škola Češke – B. Smetana
 23. Nacionalna škola Srbije – S.S. Mokranjac
 24. Nacionalna škola Poljske – F. Šopen
 25. Opšte karakteristike impresionizma K. Debisi
 26. Verizam Đ. Pučini
 27. Stilovi 20. veka dodekafonija
 28. A. Šenberg
 29. Nacionalna škola Srbije u 20. veku P. Konjović i S. Hristić
 30. Stilovi džeza

Literatura:

*Muzička kultura

*autor: Sonja Marinković

11.BIOLOGIJA

1.Hemijski sastav ćelije

2.Građa ćelije eukariota

3.Ćelijske organele

4.Bakterije

5.Virusi

6.Ćelijski metabolizam

7.Fotosinteza

8.Deoba ćelije-mitoza

9.Deoma ćelije-mejoza

10.Gametogeneza

11.Oplođenje kod životinja

12.Prve faze embriogeneze

13.Organogeneza

14.Embrionalni omotači sisara

15.Građa i funkcija nukleinskih kiselina

16.Replikacija DNK,tipovi i uloge RNK

17.Geni, genski aleli, genotip i fenotip

18.Biosinteza proteina

19.Mendelova pravila nasleđivanja

20.Izvori genetičke raznovrsnosti

21.Uticaj sredine na izazivanje naslednih promena

22.Genetika čoveka

23.Nasledne bolesti

24.Genetička struktura populacije

25.Selekcija i oplemenjivanje organizama

26.Poreklo života na Zemlji

27.Prirodna selekcija i adaptacije

28.Evolucija i filogenija

29.Poreklo i razvoj čoveka

30.Osnovni pojmovi ekologije

31.Ekološki faktori

32.Pojam populacije

33.Životna zajednica-biocenoza

34.Ekosistem

35.Biosfera

36.Ekološke promene pod dejstvom čoveka

37.Zagađivanje i zaštita voda

39.Zagađivanje i zaštita hrane

40.Zagađivanje i zaštita zemljišta

41.Radioaktivno zagađivanje i zaštita

42.Buka i zaštita od buke

43.Sistem praćenja zagađivanja – monitoring sistem


Literatura:

*Biologija za 1.i 2. razred srednjih škola

*Ekologija i zaštita životne sredine, autori: Paunović, Marinković

12. DRŽAVNO UREĐENjE

 1. Elementi države
 2. Državna vlast i suverenost državne vlasti
 3. Pojam državnog organa i državnog službenog lica
 4. Nadležnost državnih organa i njihova hijerarhija
 5. Vrste državnih organa
 6. Učenje o oblicima države
 7. Oblici vladavine
 8. Oblici političkog režima
 9. Oblici državnog uređenja-Prosta država
 10. Oblici državnog uređenja – Složena država
 11. Oblici državne vlasti –podela vlasti i predsednički, parlamentarni i mešoviti sistem
 12. Oblici državne vlasti – jedinstvo u vlasti
 13. Skupština Srbije i Crne Gore – sastav i nadležnost
 14. Skupština Srbije i Crne Gore – izbor i način odlučivanja
 15. Predsednik Srbije i Crne Gore – nadležnost , izbor i mandat
 16. Savet ministara – nadležnost i izbor, način odlučivanja i mandat
 17. Sud Srbije i Crne Gore – nadležnost, sastav i iizbor
 18. Narodna skupština Republike Srbije - sastav i nadležnost
 19. Predsednik Republike Srbije – nadležnost
 20. Vlada Republike Srbije – sastav, nadležnost, izbor i prestanak mandata
 21. Ustavni sud Republike Srbije
 22. Organi državne vlasti
 23. Pravosudni organi
 24. Učenje o federaciji i federalizma
 25. Razvitak federalizma kood nas
 26. Pojam koklane smaouprave i oblici
 27. Opština – pojam i poslovi

Literatura:

*Državno uređenje, autor B. Košutić

*Ustavna povelja Srbije i Crne Gore

13. OSNOVI PRAVA

 1. Pojam i vrste pravnih nauka
 2. Predmet i metod pravne nauke
 3. Odnos društva i države. Društvene funkcije države
 4. Pravo kao izraz državne volje
 5. Uzajamne veze i odnosi prava i države
 6. Društvena funkcija prava. Društvena suština i pojam prava
 7. Pojam i vrste društvenih normi
 8. Vrste pravnih normi
 9. Pravni poredak i pravni sistem
 10. Pojam i elementi pravnog akta (forma i sadržina)
 11. Opšti i pojedinačni pravni akti
 12. Hijerarhija pravnih akata. Pravna snaga pravnog akta
 13. Važenje pravnih akata u prostoru i vremenu
 14. Izvori prava – pojam i podela (u materijalnom i formalnom smislu)
 15. Opšti pravni akti kao izvor prava (ustav, zakon, podzakonski akti....)
 16. Opšti pravni akti kao izvor prava (ustav, zakon, podzakonski akti...)
 17. Pravna priznanja. Analogija
 18. Pojam i vrste pojedinačnih pravnih akata
 19. Potpuni i nepotpuni pojedinačni pravni akti
 20. Pojedinačni akti državnih organa (pravni i sudski)
 21. Pravni posao (pojam i podela)
 22. Pravni odnos (pojam). Pretpostavke za nastanak i prestanak pravnog odnosa
 23. Objekti prava
 24. Subjekti prava
 25. Pravna i poslovna sposobnost pravnih subjekata
 26. Elementi pravnog odnosa
 27. Pravno ovlašćenje
 28. Pravna obaveza
 29. Pravna odgovornost (pojam i vrste)
 30. Ljudske radnje i materijalni akti
 31. Pojam i proces stvaranja prava
 32. Pozitivno pravo
 33. Primena prava (pojam i vrste)
 34. Tumačenje prava – pojam, cilj i vrste
 35. Ustanovst i zakonitost – pojam i suština
 36. Pravna sredstva i pravni lekovi
 37. Pravosnažnost i izvršnost pravnih akata


Literatura:

*Udžbenik – Osnovi prava za I razred pravne i birotehničke škole – autor Radošin Rajović

- Uvod u pravo (Radomir Lukić, Budimir Košutić).

14. POSLOVNA I SLUŽBENA KORESPONDENCIJA

1. Upotreba računara u korespondenciji

2. Vrste programa za obradu teksta

3. Pojam i standardizacija tastature

4. Tabulator

5. Priprema radnog okruženja

6. Osnovni red

7. Brojevi (u sklopu alfanumeričke i samo numeričke tastature)

8. Znaci interpunkcije i ostali znaci

9. Prepisi oblikovanih tekstova

10. Forme oblikovanja

11. Samostalno oblikovanje

12. Oblikovanje tekstova

13. Poslovno pismo - pojam i struktura

14. Kratki pisani sastavi i javne isprave u službenoj korespondenciji

15. Poslovna korespondencija u preduzećima, bankama i ostalim ustanovama

16. Adresiranje pisanih pošiljki

17. Izrada i rad sa tabelama

18. Korišćenje interneta u poslovnoj korespondenciji

19. Prepisi oblikovanih i neoblikovanih tekstova na svim jezicima

20. Merenja brzine i tačnosti


II RAZRED1. SRPSKI JEZIK I KULTURA

Književnost

 1. Prosvetiteljsko-reformatorski pokret u Evropi
 2. Velika seoba Srba 1690. i književnost Srba u južnoj Ugarskoj – G.S.Venclović, Zaharije Orfelin, Dositej Obradović – Pismo Haralampiju i Život i Priključenija I deo
 3. J.S. Popović – Tvrdica (Kir Janja)
 4. Romantizam u Evropi (pojam, značaj, glavni predstavnici: Viktor Igo – Predgovor Kromvelu)
 5. A.S. Puškin – Cigani; Evgenije Onjegin
 6. Dž.G. Bajron – Putovanje Čajlda Harolda
 7. Š.Petefi – Sloboda sveta
 8. H.Hajne – Lorelaj
 9. Romantizam kod nas (osobenosti, značaj i predstavnici)
 10. Vuk Stefanović Karadžić – reformator jezika i pravopisa, sakupljač narodnih umotvorina, leksikograf, književni kritičar i polemičar, biograf i istoričar
 11. P.P. Njegoš – Gorski vijenac
 12. Branko Radičević – Kad mlidijah umreh; Đački rastanak
 13. Đura Jakšić – Na Liparu
 14. J.J.Zmaj – Đulići, Đulići uveoci; Jututunska narodna himna
 15. Laza Kostić – Santa Maria della Salute ; Među javom i međ snom
 16. F.Prešern – Sonetni venac
 17. Realizam u Evropi i kod nas (pojam, osobenosti, značaj , glavni predstavnici; Balzak – Predgovor Ljudskoj komediji i Svetozar Marković: Pevanje i mišljenje)
 18. O.de Balzak – Čiča Gorio
 19. N.V. Gogolj – Revizor
 20. Jakov Ignjatović – Večiti mladoženja
 21. M. Glišić – Glava šećera
 22. Laza Lazarević – Vetar
 23. Radoje Domanović – Danga, Vođa
 24. Stevan Sremac – Zona Zamfirova
 25. Simo Matavulj – Povareta
 26. Vojislav Ilić – Grm, Sivo sumorno nebo
 27. Branislav Nušić – Narodni poslanik

Lektira:

 1. L.N.Tolstoj – Ana Karenjina
 2. I.Andrić – Most na Žepi; Put Alije Đerzeleza
 3. D.Kiš – Rani jadi
Jezik:
 1. Morfologija - promenljive i nepromenljive reči, imenice, imenične kategorije (padež, broj, rod, vreme, imenice i deklinacije)
 2. Pridevi – pridevske kategorije (rod, broj, padež, vid, stepen, poređenja, vrste prideva, deklinacije i kategorije prideva)
 3. Zamenice – imeničke zamenice, lične zamenice, nelične zamenice, promena zamenica
 4. Brojevi – glavni i redni brojevi. Vrste brojeva i brojne zamenice
 5. Glagoli – neprelazni, prelazni i pomoćni glagoli. Podela glagola po vidu. Glagolske kategorije; vreme i način, lice, broj i rod
 6. Prilozi – vrste priloga
 7. Pomoćne reči – predlozi, veznici i rečce

Literatura

*Čitanka za 2.razred srednje škole, autori: Lj.Nikolić, B. Milić

*Lektira za 2. razred srednje škole, autor: Lj.Nikolić

*Savremeni srpskohrvatski jezik sa kulturom izražavanja za I, II, III i IV razred srednje škole, autori: Lj. Popović, Ž. Stanojčić

2. STRANI JEZIK

2.1. Engleski jezik

Tekstovi:

 1. Schools in Britain
 2. Schools in America
 3. Familu hife
 4. Mu Friend
 5. Neighlours
 6. The Swan of Avon
 7. The King of Comedu
 8. Newspappers in Great Britain
 9. The Weather
 10. Gold is the Davil
 11. Levi Strauss
 12. He Had Escaped Death
 13. Cave Art
 14. John Constable
 15. Now Britain Is kun

Gramatika:

 1. present Simple/Continuous Tense
 2. Passt Simple Tense
 3. Present Perfect Tense
 4. Past Continuus Tense
 5. Past Perfect Tense
 6. The Seqneuce of Tenses
 7. Indirect Speech / Stafements
 8. Indirect Speech / Questions
 9. Indirect Speech / Commands
 10. Passive Voice / Present
 11. Passive Voice / Past
 12. Conditional Sentences / Tupe 1
 13. Conditional Sentences / Tupe 2
 14. Direct and Indirect Object
 15. Word Grder / Adverbs Witlin a Sentences
 16. Gerunds after Prepasitions
 17. Reflehive Pronouus
 18. Both All Neisther / Either
 19. Relative Clanses
 20. The Definite Article

Literatura:

*Engleski jezik za 2.razred srednje škole . autori: Kovačević, Matić

2.2. Francuski jezik

Lekcije: Čitanje, razumevanje teksta, usvajanje rečnika.

Gramatika: Sva vremena indikativa , prošla vremena, razlika u korišćenju , poređenje prideva (komparativ i superlativ), određeni , neodređeni član, pridevi,ženski rod, muški rod, vrste rečenica.

Literatura:

*Francuski jezik za 2.razred, autori: Biljana Arsenijević, Danica Pavlović

2.3. Ruski jezik

2.4. Nemački jezik

1.Lekcija 1/I (Zavisne rečenice – vrste – red reči)

2.Lekcija 2I

3.Lekcija 3/I

4.Lekcija 5/IV

5.Lekcija 7/I

6.Lekcija 8/I

7.Lekcija 10/I


3. ISTORIJA

1. Uspon evropske privrede od 11. do 15. veka

 1. Gradska društva i oblici njihovog uređenja
 2. Klinijevski pokret
 3. Krstaški ratovi
 4. Uspon i širenje Francuske
 5. Stogodišnji rat
 6. Engleska kraljevina
 7. Velika povelja sloboda
 8. Izgrađivanje parlamenta
 9. Rimsko nemačko carstvo
 10. Hoenštaufovci
 11. Habzburgovci
 12. Vizantija
 13. Slom Vizantije
 14. Moskovska kneževina
 15. Dualističke jeresi
 16. Inkvizicija i prosjački redovi
 17. Žakerna
 18. Pronalazak štampe
 19. Uspon Stevana Nemanje
 20. Srbija u doba Stefana Prvovenčanog
 21. Jačanje i širenje srpske kraljevine
 22. Sremski kralj
 23. Srbija kao velika sila na Balkanu
 24. Proglašenje carstva i krunisanje
 25. Donošenje Zakonika
 26. Bosanska država i crkva
 27. Bosna u doba Kotromanića
 28. Ostaci srpskog carstva suočeni sa osvajačem
 29. Marička bitka
 30. Kosovska bitka
 31. Država srpskih despota
 32. Prvi pad despotovine
 33. Zeta
 34. Kraj državne samostalnosti Srbije i Bosne
 35. Nemirna granica u Podunavlju
 36. Doseljavanje Slovena na Balkan
 37. Raška i Zeta u ranom srednjem veku

Literatura:

*Istorija za 2. razred Gimnazije, autor: Smilja Dušanić

4. FIZIČKO VASPITANjE

1.Alkohol i njegov štetan uticaj na organizam u razvoju

2.Ishrana i telesno vežbanje

3.Higijena i telesno vežbanje

4.Narkomanija i njen štetan uticaj na organizam u razvoju

5.Duvan i njegov štetan uticaj na organizam u razvoju

A) Atletika:

1.Štafetna trčanja (deonice na kojima se trči)

2.Preponska trčanja (deonice na kojima se trči)

3.Maraton

4.Kros-trčanja

B) Odbojka:

1.Šta je smeć

2.Šta je blok

3.Šta čini elementarnu odbojkašku tehniku

4.Promena servisa i osvajanje poena u odbojci

C) Košarka:

1.Vrste napada u košarci

2.Vreme trajanja napada

3.Dvokorak

4.Pivotiranje

5.Šta čini elementarnu taktiku u košarci

D) Gimnastika:

1.Sprave u mušikoj sportskoj gimnastici

2.Sprave u ženskoj sportskoj gimnastici

3.Vrste preskoka

4.Osnovni elementi parterne gimnastike

5.Rekviziti u ritmičko – sportskoj gimnastici

5. MATEMATIKA

1. Stepenovanje i korenovanje. Racionalisanje imenioca. Kompleksni broj

 1. Kvadratna jednačina. Funkcija. Nejednačina
 2. Sistem od kvadratne i linearne jednačine
 3. Eksponencijalna jednačina i logaritam
 4. Trigonometrija kruga; Četvrti stepen
 5. Površine i zapremine prizme, piramide, valjka i kupe; Treći .stepen

Literatura:

*Matematika za 2.razred srednje škole, autori: Despotović i drugi

6. FIZIKA

 1. Uzajamno delovanje naelektrisanih čestica u kretanju
 2. Magnetno polje. Indukcija i fluks magnetnog polja
 3. Kretanje naelektrisanih čestica u magnetnom polju – Lorencova sila
 4. Amperov Zakon
 5. Elektromagnetna indukcija. Faradejev zakon E-M indukcije
 6. Harmonijske oscilacije
 7. Oscilacije u mehanici. Matematičko klatno
 8. Slobodne, prigušene i prinudne oscilacije. Rezonancija
 9. Mehanički talasi
 10. Nastanak i kretanje talasa u raznim sredinama
 11. Princip superpozicije talasa. Pokretni i stojeći talasi
 12. Nastanak, vrste i osobine elektromagnetnih talasa. Spektar E-m talasa
 13. Zvuk i ultrazvuk
 14. Interferencija svetlosti
 15. Difrakcija svetlosti
 16. Disperzija svetlosti
 17. Pojam kvanta energije. Foton
 18. Fotoelektrični efekat
 19. Struktura atoma. Raderfordov eksperiment
 20. Pobuđivanje i zračenje atoma
 21. Stacionarna stanja i nivoi energije u atomu
 22. Struktura atomskog jezgra
 23. Radioaktivni raspadi jezgra. Zakon radioaktivnog raspada
 24. Defekt mase i energija veze jezgra
 25. Nuklearne reakcije. Fisija i fuzija
 26. Elementarne čestice

Literatura:

*Fizika za 2.razred srednje škole (sa zbirkom zadataka i priručnikom za lab. vežbe) Grupa od 9 autora

7.GEOGRAFIJA

1. Prirodni resursi

2. Osnovni prirodni resursi-zemljišta

3. Zemljišta – podzoli

4. Mineralni resursi (rezerve, korišćenje i geografsko rasprostranjenje)

5. Važniji metali (značaj i geografsko rasprostranjenje)

6. Zlato (osobine i geografsko rasprostranjenje)

7. Nemetali – značj i goegrafsko rasprostranjenje

8. Energetski resursi – nafta

9. Obnovljivi izvori energije (vodene snage i njihovo korišćenje)

10. Energija vetra

11. Sunce – izvor energije

12. Okean – izvor hrane i sirovina

13. Privredni značaj svetskog mora

14. Vodeni resursi (rezerve vode u svetu)

15. Vodoprivreda i vodoprivredne grane

16. Korišćenje vodenih snaga (hidroenergetika)

17. Vodoprivredni problemi u Srbiji i Crnoj Gori

18. Korišćenje vode u Srbiji i Crnoj Gori

19. Borba protiv erozije i bujice

20. Klima kao prirodni uslov životne sredine i resurs

21. Antropogene promene klimata

22. Problem zagađivanja i zaštita atmosfere

23. Šume – geografsko rasprostranjenje šuma

24. Šume – u žarkom pojasu

25. Eksploatacija i zaštita šuma

26. Prirodne nepogode i katastrofe – zemljotresi (trusevi)

27. Planiranje racionalnog korišćenja prirodnih resursa

28. Čovečanstvo i ekološka kriza (zagađenost vazduha)

29. Zagađivanje vode

30. Ugroženost zemljišta

Literatura:

** Geografija za drugi razred ekonomske škole, autor: Vladimir Đurić

8. LIKOVNA KULTURA

1. Umetnost i društvo; prostorne i vremenske umetnosti

2. Praistorijska umetnost

3. Egipatska umetnost

4. Grčka umetnost (arhitektura, skulpture)

5. Rimska umetnost (arhitektura)

6. Ranohrišćanska umetnost

7. Vizantijska umetnost

8. Srednjovekovna umetnost u Srbiji. Raška i Moravska škola

9. Renesansa u Italiji (Leonardo i Mikelanđelo)

10. Barok (Španija, Holandija, Flandrija)

11. Klasicizam

12. Romantizam

13. Realizam

14. Impresionizam

15. Ekspresionizam

16. Kubizam – Pablo Pikaso

17. Apstraktna (bespredmetna) umetnost

18. Narodna umetnost

19. Boja kao izražajno sredstvo u slikarstvu

20. Svetlost i senka

Literatura:

*Udžbenik za srednju školu , autori: V. Galović, B. Karadžić

*Istorija umetnosti

9. PSIHOLOGIJA

 1. Metode i tehnike u psihologiji
 2. Uloga nervnog sistema u psihološkom životu čoveka
 3. Razvoj psihičkog života čoveka
 4. Činioci individualnog razvoja
 5. Pojam psihičkih procesa, osobina i stanja
 6. Pojam opažanja
 7. Organizacija opažanja
 8. Perceptualne sposobnosti
 9. Pažnja
 10. Grane psihologije
 11. Pojam i vrste pamćenja
 12. Opažanje osoba
 13. Pojam zaboravljanja
 14. Psihološki uslovi uspešnog učenja
 15. Pojam mišljenja
 16. Vrste mišljenja
 17. Pojam inteligencije
 18. Vrste učenja prema sadržaju
 19. Razvoj intelektualnih sposobnosti
 20. Pojam emocija
 21. Shvatanja o prirodi emocija
 22. Motivacioni karakter interesovanja, stavova, vrednosti
 23. Hijerarhija i razvoj motiva
 24. Pojam i vrste motiva
 25. Emocije i svest – uračunljivost
 26. Značaj emocija za mentalno zdravlje
 27. Lični i socijalni motivi
 28. Konformiranje
 29. Publika, mnoštvo
 30. Rukovođenje organizacijom
 31. Složenost društvene organizacije
 32. Kooperacija i kolpeticija u grupi
 33. Pojam i vrste grupa
 34. Izvori nesporazuma u komunikaciji
 35. Komunikacija kao vrsta socijalne interakcije
 36. Prevencija poremećaja društvenog života
 37. Socijalizacija ličnosti
 38. Zrela ličnost
 39. Frojdovo shvatanje ličnosti
 40. Pojam i vrste mentalnih bolesti
 41. Pojam prilagođavanja
 42. Socijalni pokreti

Literatura:

*Psihologija za 3. razred srednjih škola, autori: Radonjić, Rot

10. LATINSKI JEZIK

 1. III lekcija, čitanje, prevod rečenice, analiza, gramatika
 2. IV lekcija, čitanje, prevod, analiza, gramatika
 3. V lekcija, čitanje, prevod, analiza, gramatika
 4. VI lekcija, čitanje, prevod rečenice, analiza, gramatika
 5. VII lekcija, čitanje, prevod, analiza, gramatika
 6. VIII lekcija, čitanje, prevod, analiza, gramatika
 7. IX lekcija, čitanje, prevod rečenice, analiza, gramatika
 8. X lekcija, čitanje, prevod rečenice, analiza, gramatika
 9. XI lekcija, čitanje, prevod, analiza, gramatika
 10. XII lekcija, čitanje, prevod, analiza, gramatika
 11. XIII lekcija, čitanje, prevod, analiza, gramatika
 12. XIV lekcija, čitanje, prevod, analiza, gramatika
 13. XV lekcija, čitanje, prevod rečenice, analiza, gramatika
 14. XVI lekcija, čitanje, prevod rečenice, analiza, gramatika
 15. XVII lekcija, čitanje, prevod rečenice, analiza, gramatika
 16. XVIII lekcija, čitanje, prevod rečenice, analiza, gramatika
 17. XIX lekcija, čitanje, prevod rečenice, analiza, gramatika
 18. XX lekcija, čitanje, prevod rečenice, analiza, gramatika
 19. XXI lekcija, čitanje, prevod rečenice, analiza, gramatika
 20. XXII lekcija, čitanje, prevod rečenice, analiza, gramatika

Literatura:

*Latinski jezik za pravnike, autori: Stanojević, Jovanović

11. POSLOVANjE I SLUŽBENA KORESPONDENCIJA

1. Prepisi tekstova na maternjem i stranim jezicima, sa ograničenim vremenom izrade

 1. Izrada tekstova po diktatu
 2. Preoblikovanje tekstova
 3. Forme oblikovanja
 4. Poslovno pismo – struktura
 5. Forme oblkovanja poslovnih pisama
 6. Primena poslovnih pisama u poslovnoj korespondenciji preduzeća, banaka i ostalim institucijama
 7. Službeni dopis – struktura
 8. Forme oblikovanja
 9. Promena dopisa u službenoj korespondenciji
 10. Pojam i značaj interneta
 11. Izrada tabela
 12. Kucanje različitih pregleda, izveštaja
 13. Primena tabuliranja
 14. Crtanje složenih tabela
 15. Popunjavanje obrazaca


12. OSNOVI RADNOG PRAVA

1. Pojam i predmet radnog prava. Sadržina radnog prava
2. Nastanak radnog prava
3. Razvoj radnog prava
4. Izvori radnog prava
5. Akti organa državne vlasti (ustav, zakoniti, podzakonski akti)
6. Autonomni akti – kolektivni ugovori (pojam, sadržina, vrste, ugov. strane i karakteristike)
7. Akti preduzeća
8. Međunarodni izvori radnog prava
9. Pojam i elementi radnog odnosa
10. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
11. Pojam, vrste i stepeni stručne spreme
12. Način zasnivanja radnog odnosa
13. Javno oglašavanje slobodnog radnog mesta
14. Podnošenje prijava na oglas
15. Zasnivanje radnog odnosa (odg. o prijavama, stupanje na rad, ugovor o radu)
16. Vreme na koje se zasniva radni odnos
17. Pripravnici
18. Volonteri
19. Radna knjižica
20. Pojam, principi i vrste raspoređivanja radnika
21. Raspoređivanje radnika unutar preduzeća i rad drugog poslodavca
22. Višak zaposlenih kod poslodavca
23. Program rešavanja viška zaposlenih
24. Pojam i vrste radnog vremena
25. Raspored i preraspodela radnog vremena
26. Pojam , značaj i vrste odmora
27. Pravo na godišnji odmor
28. Pojam i vrste odsustva radnika
29. Obaveze i mere zaštite na radu
30. Pravo na posebnu zaštitu žena, porodilja, omladine i invalida
31. Pravo radnika na zaradu i naknadu zarade
32. Porezi – pojam, vrste, način obezbeđivanja i isplate
33. Doprinosi
34. Udaljenje zaposlenog sa rada
35. Pojam i vrste prestanka radnog odnosa
36.Otkaz od strane zaposlenog i otkaz od strane poslodavca
37. Postupak u slučaju otkaza. Nezakonit otkaz.
38. Zaštita pojedinačnih prava (pred arbitražom i pred sudom – radni spor)
39. Zaštita prava pred inspekcijom rada (nadzor)
40. Prava nezaposlenih lica (neinformisanje, zaturanje, prof. orijentacija)

Literatura:
*Osnovi radnog prava za 2. i 3. razred pravne i birotehničke škole, autor: Borivoje Šunderić
*Praktikum za radno pravo, autori: Ljiljana Antonić i Dragica Klipa

13. OSNOVI UPRAVNOG POSTUPKA

 1. Pojam , značaj i vrste upravnog postupka
 2. Pojam upravne stvari
 3. Osnovna načela upravnog postupka
 4. Načelo zakonitosti
 5. Načelo dvostepenosti
 6. Načelo saslušanja stranke
 7. Vrste nadležnosti
 8. Izuzeće službenog lica
 9. Stranačka sposobnost, procena sposobnosti i stranačka legitimacija
 10. Podnesci
 11. Pozivanje
 12. Pojam, vrste i računanje rokova
 13. Povraćaj u pređašnje stanje
 14. Troškovi postupka
 15. Faze redovnog toka upravnog postupka
 16. Pokretanje postupka – oficijelna i privatna
 17. Promene u pokrenutom postupku
 18. Prethodno (prejudiciono ) pitanje
 19. Usmena rasprava
 20. Pojam i vrste dokaznih sredstava
 21. Pojam, značaj i forma rešenja
 22. Vrste rešenja
 23. Pojam i vrste pravnih sredstava
 24. Žalba
 25. Rad prvostepenog organa po žalbi
 26. Dejstvo žalbe
 27. Vanredna pravna sredstva
 28. Vanredno ukidanje izvršnog rešenja
 29. Oglašavanje rešenja ništavim
 30. Pojam i vrste izvršenja

Literatura:
*Osnovi pravnih postupaka za 2.i 3. razred, autori: Popović , Milić

14. STENOGRAFIJA

 1. Stenografska linijatura
 2. Podela stenografskih slova po obliku i veličini
 3. Predstavljanje samoglasnika E
 4. Pomoćni glagol biti (u prezentu): sam, si…
 5. Suglasničke grupe: st, št, tr
 6. Predstavljanje samoglasnika A
 7. Stapanje prefiksa z-za
 8. Lične zamenice : ja…
 9. Rečenična struktura (skraćivanje u rečenici)
 10. Predstavljanje samoglasnika O
 11. Pisanje samoglasnika O posebnim znakom
 12. Pisanje i predstavljanje prefiksa PO
 13. Prefiksi: do, od-t , raslo, zapo
 14. Pomoćni glagoli: hteti, morati
 15. Dvojni samoglasnici: ao, eo, oo
 16. Predstavljanje samoglasnika I
 17. Pisanje samoglasnika I svojim znakom
 18. Prefiks iz (s, š, ž)
 19. Pomoćni glagol biti (u budućem vremenu)
 20. Predstavljanje samoglasnika U
 21. Stapanje samoglasnika U
 22. Uplitanje samoglasnika U
 23. Dvojni samoglasnici: ou, au, iu
 24. Nastavci za oblik: ujem.. ujući
 25. Pomoćni glagol: budem…; moći….
 26. Predstavljanje samoglasničkog R
 27. Predstavljanje suglasničkog R
 28. Prefiksi: pred, pri
 29. Prefiksi: pre , pro, protiv
 30. Prefiks: pod-t, nastavak za građenje reči : put
 31. Predstavljanje reči: vrlo i prvo
 32. Suglasničke grupe (podela prema tehnici pisanja)
 33. Suglasničke grupe koje nastaju stapanjem
 34. Suglasničke grupe sa R
 35. Suglasničke grupe sa L-Lj
 36. Pomoćni glagoli: misliti, slušati
 37. Nastavci za oblik: ske-ške….
 38. Suglasničke grupe koje nastaju stapanjem 2 znaka u smanjenoj veličini
 39. Mešovito stapanje
 40. Nastavci za građenje reči: ik-nik, stvo-štvo

Literatura:
*Korespondentna stenografija za 2. i 3. razred PBŠ, autori: Jovan Babić, Milena Ilić, Žarko Šindolić


III RAZRED


1.SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

Književnost

 1. Moderna u evropskoj književnosti (impresionizam, simbolizam, futurizam, ekspresionizam i nadrealizam)
 2. Šarl Bodler – Albatros (analiza pesme)
 3. Anton Pavlovič Čehov – Ujka Vanja
 4. Ivo Andrić – Na Drini ćuprija (tipologija i struktura romana, most kao glavni junak, ljudske sudbine vezane za most)
 5. Bogdan Popović – Predgovor Antologiji novije srpske lirike
 6. Aleksa Šantić – Pretprazničko veče; Veče na školju (analiza pesama)
 7. Jovan Dučić – Zalazak sunca; Jablanovi (analiza pesama)
 8. Milan Rakić – Iskrena pesma; Dolap (analiza pesama)
 9. Vladislav Petković Dis – Tamnica; Možda spava; Nirvana (analiza pesama)
 10. Sima Pandurović – Svetkovina, Rodna gruda (analiza pesama)
 11. Bora Stanković – Koštana (analiza drame i likova)
 12. Bora Stanković – Nečista krv (pristup delu, analiza likova)
 13. Petar Kočić – Mračajski proto ( analiza pripovetke)
 14. A.G.Matoš – Jesenje veče (analiza pesme)
 15. Vladimir Majakovski – Oblak u pantalonama (struktura pesme)
 16. Mihail Šolohov – Tihi Don (struktura romana, teme i likovi)
 17. F.G.Lorka – Romansa mesečarka (analiza pesme)
 18. E.Hemingvej – Starac i more (analiza)
 19. Milutin Bojić – Plava grobnica (analiza pesme)
 20. Dušan Vasiljev – Čovek peva posle rata (analiza pesme)
 21. Ivo Andrić – Ex Ponto (analiza)
 22. Miloš Crnjanski – Sumatra (objašnjenje Sumatre, sumatraizam)
 23. Miloš Crnjanski – Seobe (struktura romana, motivi i analiza likova)
 24. Desanka Maksimović – Rana poezija
 25. Rastko Petrović – Ljudi govore (analiza dela)
 26. M.Nastasijević – Reči u kamenu (analiza pesme)
 27. Oskar Davičo – Hana (analiza pesme)
 28. Isidora Sekulić – Gospa Nola (analiza pripovetke)
 29. Tin Ujević – Svakidašnja jadikovka (analiza pesme)

31.I.G.Kovačić – Jama (analiza poeme)

Jezik:

32. Izvođenje reči (derivacija, tvorba složenica i polusloženica i pravopisna rešenja)

33. Značenjski odnosi među leksemama: sinonimija, antonimija, polisemija i homonimija

34. Sintaksa: sintatičke jedinice, rečenica u širem smislu (komunikativna rečenica) i rečenica u užem smislu ( predikatska rečenica)

35. Sintagme: imenične, pridevske, priloške i glagolske

36. Priloške odredbe; bezlične rečenice

37. Funkcionalni stilovi: publicistički stil

38. Imeničke sintagme: tipovi atributa; apozitivi i apoziocija

Literatura:

*Čitanka za 3. razred srednje škole, autori: Lj. Nikolić, B. Milić

*Lektira za 3. razred srednje škole, autor: Lj. Nikolić

*Savremeni srpskohrvatski jezik sa kulturom izražavanja za I, II, III i IV razred srednje škole, autori: Lj. Popović, Ž. Stanojčić

2.STRANI JEZIK

Engleski jezik

Tekstovi

 1. Steve ,s Journey to Rome, unit 1
 2. The Customs, unit 1
 3. The Idea of Summerhill, unit 2
 4. Art is the Greatest Thing in the World, unit 2
 5. Bike for a Better City, unit 3
 6. Smokers and Smoking, unit 3
 7. Netherfield is Let at Last, unit 4
 8. I Never Have Anythin for Lunceon, unit 5
 9. The Spirit of Invention, unit 6
 10. Tomorrow is Another Day, unit 7
 11. All Men are Created Equal, unit 8
Gramatika
 1. Articles
 2. Perfect Infinitive
 3. Indirect Speech
 4. The Use of Tenses
 5. Present Perfect Continuous
 6. Gerund, Model Verbs
 7. Plural of Nouns
 8. Passive Voice
 9. Conditional Clauses
 10. Participles

 

Literatura:

*Engleski jezik za 3. razred srednje škole, autori: Matić, Kovačević


Francuski jezik


Ruski jezik


Nemački jezik

1. Lekcija 1/IV (glagolska vremena-aktiv – pasiv)

2. Lekcija 2/I (Indirektni govor)

3. Lekcija 3/II (Konjuktiv-upotreba u indirektnom govoru)

4. Lekcija 4/VI (Pasiv prezenta)

5. Lekcija 5/I (Pasiv preterita)

6. Lekcija 6/VII (pasiv perfekta)

7. Lekcija 3/V (Pasiv imperfekta)

3. SOCIOLOGIJA

 1. Predmet sociologije
 2. Odnos sociologije prema drugim društvenim naukama
 3. Metod sociologije
 4. Istraživačke tehnike za prikupljanje podataka
 5. Razvitak shvatanja o društvu
 6. Antičko shvatanje društva
 7. Srednjovekovno shvatanje društva
 8. Neposredne preteče sociologije
 9. Nastanak sociologije kao nauke
 10. Ogist Kont
 11. Herbert Spenser
 12. Građanske sociološke teorije
 13. Biologizam u građanskoj sociologiji
 14. Psihologizam
 15. Formalna sociologija
 16. Pojam ljudskog društva
 17. Rad i društveno delovanje
 18. Podela rada – osnova strukture i razvoja društva
 19. Društvena proizvodnja
 20. Oblici i zakonitosti društvene reprodukcije
 21. Razvoj oblika vrednosti: suština i osnova
 22. Funkcije novca
 23. Pojam društvene strukture
 24. Društvene grupe (pojam, vrste i glavna obeležja društvenih grupa)
 25. Društvene zajednice
 26. Porodica, primarna ljudska zajednica
 27. Etničke zajednice – globalne kulturno-istorijske skupine
 28. Pojam i vrste etničkih zajednica
 29. Nacije i nacionalano pitanje u savremenim društvima
 30. Društveno raslojavanje
 31. Društvene ustanove i organizacije – temelji društvenog poretka
 32. Politika – veština upravljanja društvom
 33. Država – globalna politička ustanova
 34. Pravo – tvorevina i instrument državne vlasti
 35. Političke stranke i pokreti
 36. Promene i razvoj društva
 37. Kultura i društvo
 38. Religija i magija
 39. Mit i mitologija
 40. Monoteističke religije
 41. Običaj i moral
 42. Filozofija i nauka
 43. Masovna kultura i potkultura
 44. Potkultura i protivkultura
 45. Kultura i ličnost

Literatura:

*Sociologija za 3.razred srednje škole , autori: Mitroivć, Petrović


4. ISTORIJA

 1. Velika geografska otkrića
 2. Manufaktura
 3. Prvobitna akumulacija kapitala
 4. Humanizam i renesnsa
 5. Reformacija
 6. Kontrareformacija
 7. Španija i revolucija u Nizozemskoj
 8. Francuska apsolutističaka monarhija
 9. Rusija u 16. i 17. veku
 10. Engleska u 16. i 17. veku
 11. Prosvećeni apsolutizam u Rusiji
 12. Prosvećeni apsolutizam u Austriji
 13. Prosvećeni apsolutizam u Pruskoj
 14. Državno i društveno uređenje Osmanlijskog carstva
 15. Pećka patrijaršija
 16. Hajduci i uskoci
 17. Austro-turski ratovi
 18. Seobe Srba od 16. do 18. veka
 19. Vojna krajina
 20. Industrijska revolucija u Engleskoj
 21. Rat za nezavisnost SAD-a
 22. Francuska uoči revolucije
 23. Francuska revolucija u periodu 1789-1791.
 24. Jakobinska diktatura
 25. Vladavina termidorada i Direktorijuma
 26. Napoleonovi osvajački ratovi
 27. Bečki kongres
 28. Sveta alijansa
 29. Začeci radničkog pokreta
 30. Prvi srpski ustanak
 31. Uređenje Srbije u vreme Prvog ustanka
 32. Drugi srpski ustanak
 33. Apsolutizam kneza Miloša i borba za ustav
 34. Ustavobraniteljska vladavina
 35. Stvaranje države u Crnoj Gori
 36. Crna Gora u doba kneza Danila
 37. Srbi u Ugarskoj u prvoj polovini 19. veka
 38. Revolucija 1848-49. u Francuskoj
 39. Revolucija 1848. u Austriji i Mađarskoj
 40. Revolucija 1848. u Nemačkoj i Italiji
 41. Srbi u revoluciji 1848-49.

Literatura:

*Istorija za 3. razred, autori: Perović, Novaković


5. FIZIČKO VASPITANjE

- Duvan

- Alkohol

- Narkomanija

Fudbal:

 1. Elementarna fudbalska tehnika
 2. Elementarna fudbalska taktika
 3. Osnovna fudbalska pravila
 4. Broj igrača i vreme trajanja utakmice u fudbalu

Plivanje:

 1. Plivačke tehnike
 2. Start
 3. Okreti
 4. Deonice na kojima se takmiče plivači

Posturalni poremećaji i telesni deformiteti:

 1. Koji su deformiteti lokalizovani na kičmenom stubu
 2. Deformacije grudnog koša
 3. Deformacije donjih ekstremiteta

Zimski sportovi:

 1. Alpske discipline (nabrojati)
 2. Nordijske discipline
 3. Klizanje
 4. Biatlon
 5. Borilački sportovi


6. MATEMATIKA

 1. Aritmetički i geometrijski niz
 2. Analitička geometrija
 3. Površine i zapremine prizme, piramide, valjka, kupe, Četvrti stepen
 4. Trigonometrija kruga, Treći stepen

Literatura:

*Matematika za 3. razred srednje škole, autori: Vojvodić, Despotović i dr.


7. LOGIKA
 1. Šta je logika i kakav je njen značaj?
 2. Pojam saznanja i istine
 3. Šta je pojam? (nastanak i razvoj pojma)
 4. Obim i sadržaj pojma
 5. Stav (sud, iskaz) i vrste stavova (sudova, iskaza)
 6. Definicija i pravila definisanja
 7. Pojam i vrste zaključivanja
 8. Figure i modusi kategoričkog silogizma
 9. Odnosi u logičkom kvadratu
 10. Dokazivanje i opovrgavanje
 11. Odnosi među pojmovima
 12. Odnosi među sudovima
 13. Kategorički silogizam
 14. Logičke greške
 15. Pojam činjenice
 16. Šta je nauka?
 17. Šta je jezik i koje su njegove funkcije?
 18. Naučno posmatranje i eksperiment
 19. Metod uzročnog objašnjenja
 20. Uslovi adekvatnog opažanja
 21. Smisao iskaza naučnog jezika

Literatura:

*Logika za 3. razred srednje škole, autor: Mihajlo Marković

8. OSNOVI EKONOMIJE

 1. Pojam ekonomije
 2. Ciljevi izučavanja ekonomskih nauka
 3. Povezanost ekonomskih nauka sa drugim naukama
 4. Pojam i karakter proizvodnje
 5. Nužnost proizvodnje
 6. Društvena reprodukcija
 7. Faze društvene reprodukcije
 8. Činioci proizvodnje
 9. Karakteristike trošenja elemenata proizvodnje
 10. Kružno kretanje uloženih sredstava u proizvodnji
 11. Rezultati društvene reprodukcije
 12. Faktori koji utiču na društvenu proizvodnju
 13. Društveni bruto proizvodi i njihovi delovi
 14. Društvene podele rada
 15. Naturalna privreda
 16. Robna privreda
 17. Mere ekonomske politike i razvoj zemlje
 18. Pojam i karakteristike preduzeća
 19. Zadaci preduzeća
 20. Vrsta preduzeća
 21. Sredstva i izvori sredstava
 22. Osnovna sredstva
 23. Obrtna sredstva
 24. Sredstva posebnih namena
 25. Izvori sredstava preduzeća
 26. Utrošci elemenata proizvodnje
 27. Troškovi
 28. Kalkulacija
 29. Fizički obim proizvodnje
 30. Prihod preduzeća
 31. Dobit
 32. Produktivnost rada
 33. Ekonomičnost
 34. Rentabilnost
 35. Likvidnost
 36. Strategija razvoja preduzeća
 37. Ulaganje u razvoj investicije
 38. Uticaj preduzeća na okruženje
 39. Ciljevi razvoja preduzeća

Literatura:

*Osnovi ekonomije, autori: Bogetić, Kovačević

9.OSNOVI MATIČNE EVIDENCIJE

 1. Pojam i značaj ličnih stanja građanja
 2. Pojam, značaj i vrste javnih knjiga – registara
 3. Izvodi iz matičnih knjiga – uverenja
 4. Prijava rođenih
 5. Ime deteta
 6. Promena porodičnog imena
 7. Upis dece rođene u inostranstvu
 8. Pojam braka i porodice
 9. Uslovi za zaključenje braka
 10. Organi pred kojima se zaključuje brak
 11. Nevažnost braka i prestanak braka
 12. Zaključenje braka sa elementom inostranosti
 13. Obavezni podaci za upis smrti
 14. Mesto upisa smrti
 15. Oblici prijavljivanja smrti nadležnoj službi
 16. Pojam državljanstva
 17. Načela za sticanje državljanstva
 18. Sticanje SCG državljanstva
 19. Prestanak SCG državljanstva
 20. Ponovno sticanje SCG državljanstva
 21. Sukob državljanstva
 22. Pojam i značaj prebivališta i boravišta
 23. Matični broj građana
 24. Lična karta
 25. Pasoš
 26. Vozačka dozvola
 27. Pravna sposobnost
 28. Poslovna sposobnost
 29. Pojam i uslovi za zaključenje usvajanja
 30. Prava i dužnosti usvojioca i usvojenika
 31. Prestanak usvajanja
 32. Pojam i vrste starateljstva
 33. Organi starateljstva
 34. Prava i dužnosti, odgovornosti starateljstva
 35. Pravna lica
 36. Pojam zemljišnih knjiga
 37. Vrste evidencija zemljišnih knjiga
 38. Katastar

Literatura:

* Osnovi matične evidencije za 3.razred, autor: B. Mijatović

10. POSLOVNA I SLUŽBENA KORESPONDENCIJA

1. Prepisi tekstova iz različitih oblasti

2. Prepisi tekstova na maternjem i stranim jezicima

3. Oblikovanje poslovnih pisama

4. Oblikovanje zapisnika, tablea, rešenja , normativnih akata, pravilnika, dopisa

5. Značaj i primena interneta u komuniciranju sa poslovnim partnerima

6. Crtanje tabela sa elementima tekstova i brojeva

7. Korespondencija u vezi sa radnim odnosom – izrada različitih vrsta rešenja, prijava, odluka

8. Elektronska pošta – primena u korespondiranju.


11. BIROTEHNIKA

 1. Pojam i značaj birotehnike
 2. Pojam i vrste uslova rada za realizaciju (prostorni, fizikalni, klimatski, izvršilac, ostali uslovi)
 3. Kancelarijska terminologija – kancelarijska mehanizacija, racionalizacija, automatizacija, metod rada, radni postupak, elementi radnog postupka)
 4. Pojam, vrste i značaj kancelarijskog potrošnog materijala
 5. Pojam hartije – osobine (kvalitet i format)
 6. Pojam i vrste kartoteka
 7. Pojam, vrste i značaj obrazaca
 8. Koverti, dopisnice, fascikle, registratori i sl.
 9. Pojam i vrste evidencija (kalendar, rokovnik, dežurstvo, akcioni plan, kadrovska evidencija)
 10. Pojam, značaj i vrste klasifikacija
 11. Pojam omota spisa, predemta, dosijea, radna mesta
 12. Postupci u radu sa tekućom poštom i aktima
 13. Knjiga kao evidenciono sredstvo (vrste knjiga koje se koriste u radu sa poštom i aktima)
 14. Delovodnik – pojam i značaj
 15. Popis akata – pojam i značaj
 16. Registar – pojam i značaj
 17. Interna dostavna knjiga – pojam i značaj
 18. Prijem pošte i akata
 19. Otvaranje i pregled
 20. Raspoređivanje
 21. Zavođenje
 22. Obrada predmeta
 23. Otpremanje – dostava
 24. Arhiviranje pošte – arhivska knjiga
 25. Arhivsko poslovanje (odabir arhivske građe, smeštaj, evidentiranje, sređivanje i čuvanje, održavanje arhivske građe)
 26. Overa potpisa, rukopisa i prepisa
 27. Pojam i značaj kancelarijske automatizcije
 28. Uređaji za pisanje – savremeni elektronski uređaji za obradu podataka
 29. PS računari – pojam i značaj
 30. Sredstva komuniciranja – pojam i vrste
 31. Telefonija – pojam , značaj i vrste telefonskih uređaja
 32. Interfoni – pojam , vrste i značaj
 33. Radio i TV veze
 34. Mobilna telefonija
 35. Signalni uređaji – uređaji za pozivanje i obaveštavanje lica
 36. Uređaji za snimanje i reprodukovanje glasova
 37. Pojam i značaj interneta u kacnelarijskim poslovima
 38. Sredstva za mašinsku obradu pošte - vrste i značaj
 39. Pojam , vrste i značaj reprografije
 40. Pojam i značaj mikrofilmovanja

IV RAZRED


1.SRPSKI JEZIK I KNjIŽEVNOST

Književnost:
 1. Vasko Popa – Kalenić; Manasija
 2. Desanka Maksimović – Tražim pomilovanje (izbor)
 3. Branko Miljković – Poeziju će svi pisati
 4. Stevan Raičković – Kamena uspavanka
 5. Miodrag Pavlović – Rekvijem
 6. Branko Ćopić – Bašta sljezove boje
 7. Vladan Desnica – Proljeća Ivana Galeba (roman – esej)
 8. Alber Kami – Stranac
 9. Ivo Andrić – Prokleta avlija
 10. Mešo Selimović – Derviš i smrt
 11. Dobrica Ćosić – Koreni, Vreme smrti 1. deo
 12. Danilo Kiš – Enciklopedija mrtvih
 13. Borislav Pekić – Vreme čuda
 14. Viljem Šekspir – Hamlet
 15. F.M. Dostojevski – Zločin i kazna
 16. Milorad Pavić – Hazarski rečnik
 17. S. Beket – Čekajući Godoa
 18. Žak Prever – Izbor iz poezije
 19. Boris Pasternak – Izbor iz poezije
 20. Ana Ahmatova – Izbor iz poezije
 21. Marina Cvetajeva – Izbor iz poezije
 22. Josif Brodski – Izbor iz poezije
 23. Matija Bećković – Izbor iz poezije
Jezik:
 1. Konguencija – definicia i osnovni pojmovi
 2. Padeži – osnovna značenja i padežna sinonimija
 3. Zavisne rečenice – imeničke
 4. Zavisne rečenice – pridevske
 5. Zavisne rečenice – priloške
 6. Zavisne rečenice – izrične sa upravnim i neupravnim govorom
 7. Zavisne rečenice – odnosne i mesne
 8. Zavisne rečenice – uzročne i posledične
 9. Zavisne rečenice – vremenske
 10. Zavisne rečenice – uslovne i dopunske
 11. Zavisne rečenice – namerne i poredbene
 12. Nezavisne rečenice – upitne i uzvične
 13. Nezavisne rečenice – zapovedne i željne
 14. Nezavisne rečenice – sastavne i rastavne
 15. Nezavisne rečenice – suprotne i isključne
 16. Vremenska i modalna značenja – glagolski oblik – prezent i perfekt
 17. Nezavisne rečenice – obaveštajne
 18. Glagolski oblik – aorist i futur 1.

 

Literatura:

*Čitanka za 4. razred srednje škole, autori: Lj.Nikolić, B. Milić

*Lektira za 4.razred srednje škole, autor: Lj. Nikolić

 

*Savremeni srpskohrvatski jezik sa kulturom izražavanja za 1.2.3 i 4. razred srednje škole, autori: Lj.Popović, Ž. Stanojčić

2. STRANI JEZIK

2.1. Engleski jezik

Tekstovi:

 1. 1.Seeing th USA the American Way, unit 1
 2. Night Waten, unit 1
 3. Ther Pretty Girls of New York, unit 2
 4. British Homes, unit 3
 5. Living on Top of the World, unit 3
 6. They Make the News, unit 4
 7. The United Nations, unit 5
 8. Could You Share a Quarter, unit 6
 9. Living in New York , unit 6
 10. Scene on the Street, unit 7
 11. The Economy of Big Apple, unit 9

Gramatika:

 1. The use of Tenses (The Present Simple, The Present Continous, The Past Simple, The Past Continous, The Present Perfect, The Past Perfect, The Past Perfect, The Past Pefect Continous)
 2. Indirect Speech
 3. Model Verbs
 4. Articles
 5. Infinitives
 6. Participles
 7. The Plural of Nouns
 8. The Passive Voice
 9. Conditional Sentences
 10. Sequence of Tenses

Literatura:

*Engleski jezik za 4. razred srednje škole, autori: Matić, Kovačević

2.2. Francuski jezik

2.3. Ruski jezik

2.4. Nemački jezik

3. ISTORIJA

 1. Industrijska revolucija
 2. Građanski rat u SAD
 3. Ujedinjenje Nemačke
 4. Međunarodni odnosi od 1871. do 1914.god.
 5. Srbija za vreme Milana Obrenovića
 6. Srbija za vreme Mihaila Obrenovića
 7. Berlinski kongres 1878.god.
 8. Tajna konvencija 1881. god.
 9. Timočka buna 1883. god.
 10. Srpsko-bugarski rat 1885.god.
 11. Ustav 1888.god.
 12. Vladavina Aleksandra Obrenovića
 13. Majski prevrat 1903.god.
 14. Vladavina Petra 1. Karađorđevića
 15. Carinski rat
 16. Aneksiona kriza
 17. Crna Gora u doba Danila
 18. Crna Gora u doba kneza Nikole
 19. Crna Gora i Berlinski kongres
 20. Prvi balkanski rat 1912.god.
 21. Drugi balkanski rat 1913.god.
 22. Londonski mir
 23. Bukureštanski mir 1913.god.
 24. Bosna i Hercegovina na Berlinskom kongresu
 25. Prvi svetski rat 1914.god.
 26. Srbija i Crna Gora u Prvom Svetskom ratu
 27. Rad na ujedinjenju Kraljevine SHS
 28. Krfska deklaracija
 29. Niška deklaracija
 30. Svet između dva rata
 31. Pojava fašizma i nacionalizma
 32. Građanski rat u Španiji
 33. Kraljevina SHS 1918 – 1929..
 34. Jugoslavija 1929-1934.
 35. Vidovdanski ustav
 36. Oktroisani ustav
 37. Stvaranje Banovine Hrvatske
 38. Jugoslavija od 1934. do 1941.
 39. Jugoslavija 1941.
 40. Drugi svetski rat 1939.
 41. Drugi svetski rat 1941.
 42. Drugi svetski rat 1942.
 43. Drugi svetski rat 1943.
 44. Drugi svetski rat 1944.
 45. Drugi svetski rat 1945.
 46. Svet posle Drugog svetskog rata
 47. Jugoslavija 1946-1953.
 48. Jugoslavija 1953-1974.
 49. Jugoslavija 1974-1998.

Literatura:

*Istorija za 4. razred gimnazije društvenog smera , autori: Gaćeša, Živković, Rajović

4.FIZIČKO VASPITANjE

 1. Alkohol
 2. Duvan
 3. Narkomanija
 4. Atletika (Istorijski razvoj)
 5. Košarka (Istorijski razvoj)
 6. Odbojka (Istorijski razvoj)
 7. Rukomet (Istorijski razvoj)
 8. Fudbal (Istorijski razvoj)
 9. Olimpijske igre do 1896.godine
 10. Značaj telesnog vežbanja
 11. Sportovi na vodi
 12. Prva pomoć (prilikom davljenja)
 13. Lična higijena


5. MATEMATIKA

 1. Verovatnoća i binomni obrazac
 2. Fukcija – domen: nule, znak, asimptote, inverzna funkcija
 3. Izvod funkcije; monotonost i ekstremne vrednosti
 4. Granična vrednost

Literatura:

*Matematika sa zbirkom zadataka za 4.razred srednje škole, autori: Vučirević,

Đorđević, Ladić


6. FILOZOFIJA
 1. Pojam i predmet filozofije – odnos prema drugim naukama
 2. Osnovna filozofska pitanja i discipline filozofije
 3. Osnovni filozofski pravci
 4. Materijalizam akosmološkog perioda starogrčke filozofije
 5. Pitagorejska i elejska filozofija stare Grčke
 6. Antički atamizam
 7. Sofisti i Sokrat
 8. Platonov idealizam
 9. Platonova politička misao
 10. Aristotelova klasifikacija nauke i metafizike
 11. Aristotelova etika i politika
 12. Etničko učenje kiničke i kirenske škole
 13. Filozofija Helenističkog razdoblja (stojici i epikurejci)
 14. Hrišćanska religija i odnos prema filozofiji
 15. Hrišćanska teologija i sholastika (od Avgustina do Tome Akvinskog)
 16. Filozofija renesanse – politička shvatanja (Tomas Mor, Makijaveli)
 17. Filozofija renesanse – filozofija prirode Đordana Bruna
 18. Novovekovni engleski empirizam – Bekon i Lok
 19. Engleski idealizam i skripticizam – Berkli i Hjum
 20. Novovekovni racionalizam – Dekart i Lajbnic
 21. Novovekovni panteizam – Spinoza
 22. Francusko prosvetiteljstvo 18. veka – Didro, Ruso, Volter
 23. Francuski materijalizam 18. veka
 24. Nemački klasični idealizam – Kantov kritični idealizam
 25. Hegelov apsolutni idealizam
 26. Marksov i Englesov dijalektički materijalizam
 27. Marksistička kritika društva – problem čovekovog otuđenja
 28. Iracionalizam 19. veka – Šopenhauer i Niče
 29. Politivizam 19. veka – Kont i Spenser
 30. Egzistencijalizam 19. i 20. veka – Kirgegor, Hajdeger, Sartr
 31. Pozitivizam i pragmatizam 20. veka
 32. Fenomenologija i strukturalizam 20. veka
 33. Pojava post modernističke filozofske misli

Literatura:

*Istorija filozofije, autori: Korać, Pavlović

7. USTAV I PRAVA GRAĐANA

 1. Pojam Ustava
 2. Oblici i vrste Ustava
 3. Ustavnost i zakonitost
 4. Oblici povrede ustavnosti i zakonitosti
 5. Zaštita ustavnosti i zakonitosti
 6. Ustavni sudovi
 7. Sudovi
 8. Narodna suverenost
 9. Savremena demokratija
 10. Pojam i oblici neposredne demokratije
 11. Referendum
 12. Narodna inicijativa
 13. Politički pluralizam i višestranački (višepartijski) sistem
 14. Predstavnički sistem i predstavnički mandat
 15. Izbor i legitimnost predstavničke vlasti
 16. Izbor i izborni sistem
 17. Osnovni organi državne vlasti
 18. Načelo podele vlasti
 19. Načelo jedinstva vlasti
 20. Odnos između predstavničkog tela i izvršne vlasti
 21. Lične slobode i prava
 22. Političke slobode i prava
 23. Ekonomsko-socijalna prava
 24. Zdravstvena prava
 25. Kulturna prava
 26. Garancija i zaštita sloboda i prava
 27. Osnovne dužnosti i obaveze
 28. Narodna skuština Republike Srbije
 29. Predsednik Republike
 30. Vlada i ministarstva Republike Srbije
 31. Ustavni sud Republike Srbije
 32. Sudovi , javna tužilaštva i drugi pravosudni organi
 33. Pojam i vrste autonomija
 34. Autonomne pokrajine po Ustavu Republike Srbije od 1990.godine
 35. Pojam , oblici i funkcije lokalne samouprave
 36. Nadležnost SCG
 37. Organi SCG

Literatura:

*Ustav i prava građana, autor: O. Rajović

8. STATISTIKA

 1. Pojam, predmet i zadatak statistike
 2. Etape – faze statističkih istraživanja
 3. Program posmatranja i planiranja organizacije istraživanja
 4. Statističke serije
 5. Statističke tabele
 6. Serije, distribucije, frekvencija
 7. Tehnika sređivanja i obrade podataka
 8. Pojam i pravila sastavljanja tabela
 9. Vrsta statističkih tabela
 10. Grafičko prikazivanje
 11. Srednje vrednosti – pojam i vrste
 12. Aritmetička sredina
 13. Geometirjska sredina
 14. Harmonijska sredina
 15. Pozicione srednje vrednosti
 16. Mere disperzije
 17. Relativni brojevi – pojam i vrste
 18. Pokazatelji strukture
 19. Indeksi – pojam i vrste
 20. Statistički koeficijenti
 21. Ispitivanje veza među pojavama – koeficijenti korelacije
 22. Pojam, predmet i zadatak statistike preduzeća
 23. Statističko obuhvatanje proizvodnje i prometa – naturalno i vrednosno
 24. Statističko istraživanje dinamike proizvodnje i prometa – prirast, tempo razvitka i tempo prirasta
 25. Ispitivanje razvojnih tendencija pojava_trend
 26. Statističko prikazivanje osnovnih sredstava
 27. Statističko obuhvatanje zaposlenih radnika
 28. Statističko obuhvatanje produktivnosti rada
 29. Statistika ličnih dohodaka
 30. Organizacija statističke službe u preduzeću

Literatura:

*Statistika za pravno – birotehničku školu , autori: M. Vidić , M. Žićić

9. POSLOVNA I SLUŽBENA KORESPONDENCIJA

 1. Prepisi tekstova na maternjem i stranim jezicima
 2. Sastavljanje pisanih
 3. Izrada velikih tabela
 4. Primena tabuliranja
 5. Kucanje po diktatu
 6. Korespondencija pri kupoprodaji robe (pisanje ponuda, ugovora, otrpemnica, računa, zapisnika, reklamacija)
 7. Oblikovanje istih u različitim formama
 8. Oblikovanje službenih dopisa, memoranduma
 9. Pisanje rešenja, zapisnika
 10. Izrada dnevnih, nedeljnih, mesečnih planova – planiranje vremena
 11. Organizacija službenih putovanja
 12. Štampanje dokumenata koja se kucaju


10. OSNOVI RETORIKE I BESEDNIŠTVA

 1. Pojam besedništva
 2. Odnos retorike i besedništva
 3. Vrste besedništva – sudsko besedništvo
 4. Političko besedništvo
 5. Prigodno besedništvo
 6. Besedništvo i demokratija
 7. Upotreba i zloupotreba besedništva
 8. Indoktrinacija i manipulacija u besedništvu
 9. Predmet i cilj govora
 10. Priprema besede: faze u pripremi
 11. Koraks i Tisija, antička petodeoba
 12. Sofisti
 13. Sokrat, Platon i Aristotel i retorika
 14. Logografi
 15. Antifont
 16. Lisija i Isokrat
 17. Isej
 18. Demostenovo sudsko besedništvo
 19. Demostenovo političko besedništvo
 20. Odlike grčkog i rimskog besedništva
 21. Katon Stariji
 22. Ciceron
 23. Kvintilijan – doprinos retorici
 24. Kvintilijanovi saveti besednicima
 25. Hrišćansko i srednjevekovno besedništvo
 26. Jovan Hrizostom
 27. Aurelije Augustin
 28. Besedništvo i revolucije
 29. Engleska revolucija i besedništvo
 30. Francuska revolucija i besedništvo
 31. Američka revolucija i besedništvo
 32. Srpska revolucija i besedništvo. Udžbenici retorike u Srba
 33. Odlike besednika – duhovne osobine
 34. Spoljašnje osobine besednika
 35. Moralne osobine besednika
 36. Trema
 37. Auditorijum u užem i širem smislu
 38. Vrste auditorijuma
 39. Osnovne odlike besednika
 40. Predmet i cilj govora
 41. Priprema besede
 42. Improvizovani govor
 43. Struktura (podela) govora
 44. Ekonomisanje argumentima
 45. Zaključak besede
 46. Stil (jezik) besede
 47. Odlike dobrog govornog stila – pravilnost
 48. Odlike dobrog govornog stila – jasnost, čistota , ekonomičnost
 49. Odlike dobrog govornog stila: tačnost, izražajnost
 50. Slikovitost kao neophodna osobina dobrog govornog stila
 51. Figure reči
 52. Figure misli
 53. Ilustracija
 54. Figure ponavljanja
 55. Metafora
 56. Gestovi, mimika, poza
 57. Metonimija i sinegdoha
 58. Simbol , paradoks
 59. Gradacija
 60. Simbol, eufemizam
 61. Najbolji način za učenje dobrog stila
 62. Akustični elementi
 63. Sokrat: Odbrana i završna reč na sudu
 64. Demostenov Govor o vencu
 65. Ciceron: Pro Sexto Roscio Amerino
 66. Marko Antonije: Posmrtna beseda Cezaru
 67. Apostol Pavle: Druga poslanica Solunjanima
 68. Stefan Nemanja: Beseda sinovima
 69. Petar 1 Petrović: Govor pred bitku na Krusima
 70. Major Gavrilović: Govor braniocima Beograda
 71. V.Čerčil: Govor o ratu
 72. Džon Kenedi: Inauguralna beseda
 73. Veljko Guberina: Izabrana sudska beseda

Literatura:

*Osnovi retorike i besedništva, autori: O. Stanojević, S.Avramović

11. SEKRETARSKO POSLOVANJE