ПРАВНО ПОСЛОВНА ШКОЛА БЕОГРАД

Светогорска 48, Београд
НовостиПравна страна

Последње новости на сајту

Завршни испит

Приручник за полагање матурског испита- службеник у банкарству и осигурању Приручник за полагање матурског испита-правно пословни техничар Приручник за полагање матурског испита- пословни...

Документа школе (извештаји, планови и правилници)

Годишњи извештаји школе 2022-2023.године Годишњи план рада школе 2023-2024.године Извештај о самовредновању 2022-2023.године Правилник о систематизацији и организацији послова 2023.године Анекс развојног плана 2022-2026.године Статут са изменама и...

Документа школе

Годишњи извештаји школе 2022-2023.година Годишњи план рада школе Извештај о самовредновању 2022-2023.година Правилник о организацији и систематизацији послова 2023.година Анекс Развојног плана...

Број ученика

Запослених

Одељења