Ванредно школовање

 

  • пословни администатратор, четврти степен (ванредно)
  • службеник у осигурању и банкарству, четврти степен (ванредно)
  • правно – пословни техничар, четврти степен (ванредно)
  • судско-административни извршитељ (специјалистичко образовање)
  • пословни секретар (специјалистичко образовање)
  • кадровски оператер (специјалистичко образовање)
  • проценитељ штете у осигурању (специјалистичко образовање)

 

ПЛАН ПРИЈАВЕ И ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ