Ванредно школовање

пословни администатратор, четврти степен (ванредно) службеник у осигурању и банкарству, четврти степен (ванредно) правно – пословни техничар, четврти степен (ванредно) судско-административни извршитељ (специјалистичко образовање) пословни секретар ...

ШТА ЈЕ НАСИЉЕ Заштита деце и ученика од насиља у образовно-васпитним установама је сложен процес у ком учествују сви запослени, деца/ученици, родитељи/старатељи, као и локална заједница. Стварање услова за безбедно одрастање и заштита деце од насиља приоритетан је...

Документа школе

Годишњи извештај школе 2022/2023 Годишњи план рада школе 2023/2024 Извештај самовредновања 2022/2023 Правилник о организацији и систематизацији послова 2023/2024 Анекс развојног плана 2022-2026 Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији послова у...

Списак предмета по разредима можете погледати на страници ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ= ПРАВНО-ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР=ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Списак ученика по одељењима биће формиран 31.8.2023. године. Ученици се тај дан могу информисати у просторијама школе. 1.9.2023.године настава почиње за ученике 1. и 3. разреда у 7:55 часова. Ученици 2. и 4. разреда долазе у 14:00...