Завршни испит

Приручник за полагање матурског испита- службеник у банкарству и осигурању Приручник за полагање матурског испита-правно пословни техничар Приручник за полагање матурског испита- пословни...

Документа школе (извештаји, планови и правилници)

Годишњи извештаји школе 2022-2023.године Годишњи план рада школе 2023-2024.године Извештај о самовредновању 2022-2023.године Правилник о систематизацији и организацији послова 2023.године Анекс развојног плана 2022-2026.године Статут са изменама и...

Документа школе

Годишњи извештаји школе 2022-2023.година Годишњи план рада школе Извештај о самовредновању 2022-2023.година Правилник о организацији и систематизацији послова 2023.година Анекс Развојног плана...

Матурски испит

Приручник за полагање матуре- Пословни администратор Приручник за полагање матуре- Правно пословни техничар Приручник за полагање матуре- Службеник у банкарству и...